Föredrag

Tidigare föredrag

2019  Piteå som turistdestination - möjligheter och utmaningar, Piteå Nya Berättarförening
2017  Keynote speaker på Seminariet ”Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps, Visby, Uppsala Universitet
2016  Sångdialekter hos rödvingetrasten, Föredrag för Norbottens ornitologiska förening.
2013  Föreläsning Arctic Tourism, vid Rovaniemi University of Applied Sciences, the School of Hospitality Management, Rovaniemi
          Finland
2011  Föredrag och utbildning till ”Gränslösa Guider”, Storuman.
2010  Föredrag ”Trender, Transmodernitet och Teknik” vid Framtidsseminariet, Östersund.
2009  Guidens roll för kvalitetssäkring av upplevelsen, service och värdskap inom guidning.  Inbjudet föredrag, Gränslösa Guider,
          Botnia-Atlantica Projekt seminariet, Kittelfjäll 3 dec.
2009  TEM- a tool for Experience Production and Transmodern tourism. Inbjuden plenarieföredrag,  RAMK Seminar, Rovaniemi
          University of Applied Sciences, Rovaniemi 28th okt
2009  The program of Experience Production at LTU. Inbjudet föredrag, IBS-group meeting, Innovative Business Service,
          Rovaniemi University of Applied Science, Rovaniemi 27 okt.
2009  Experience Production and the Guide roll for sustainable tourism. Inbjudet föredrag, Seminarium Transmodern turism för
          hållbar utveckling, Centrum för Naturvägledning, Sveriges Lantbruksuniversitet, 14 okt.
2009  Experience production and Experiential learning, Guide Ethics, Sustainable Tourism. Inbjudet föredrag, Eco Tourism Seminar,
          Svalbard Guides, Høgskolen I Finnmark & UNIS, Lonyearbyen Svalbard 9-10 okt.
2008  Experience Production Program and transformations in the experience production. Inbjudet föredrag,  Experience Expert
          Event, Expert Center for the Experience Industry LEO,  Levi, Finland, 23-24 jan
2008  Föredrag Upplevelsenäringen – en av fem tillväxtbranscher I RUP:en. Inbjudet föredrag, Regionala beredningen Internat,
          Ebbenjerka, Luleå 3-4 nov.
2008  Sustainable Experience production within Polar Tourism? Inbjudet föredrag, University of the Arctic Thematic Netwoork                     Northern Tourism conference, Alta- North Cape 22-25 may
2008  Tourism in Northern Sweden. Inbjudet föredrag, Barents Tourism Today and tomorrow I. Saariselkä Finland 12-13 Feb.
2007  Hållbar utveckling, det transmoderna samhället och vad det innebär för oss? Inbjudet plenarieföredrag, Länsstyrelsens Dag,
          Länsstyrelsen Norrbotten, 6 dec.
2007  Hållbar utveckling genom turism och upplevelser – är det möjligt. Inbjudet Planarföredrag, Norrland i Europa och Värden!
          Konferens om Norrlands Tillväxt, Länsstyrelserna i Norrland, Östersund 28 nov.
2007  Turistentreprenörens nya roll inom upplevelseindustrin – från informatör till upplevelseproducent. Inbjudet föredrag,
          Turismforum 07, Luleå 25-26 okt.
2007   Utomhuspedagogik – följ med oss ut för att lära in. Inbjudet plarföredrag, Enabygdens Naturskola, Enköping 28 sept.
2007  Biologisk mångfald. Inbjudet plenarföredrag Miljökonferens "Miljöforum Norr 07" 31/5-1/6 Luleå
2007  Affärsutveckling genom upplevelseproduktion? Inbjudet föredrag Upptaktskonfererns, Arvidsjaurs Kommun, 17 April
2006  Utomhuspedagogik – vad är det? Inbjudet föredrag, Dans i skolan, Nationell konferens om utomhuspedagogik och dans i
          skolan, 8-9/2, Musikhögskolan i Piteå
2006  Skogliga upplevelser. Inbjudet föredrag, Skogens vidare värden. Skogsvårdsstyrelsen regional konferens, 7-8/11 Skellefteå.
2006  Kunskap om fritid, upplevelse och turism. Inbjudet föredrag, Fritidens betydelse för en region. Konferens Skellefteå 17 okt.
2006. Olika perspektiv på turism och upplevelseindustrin inom LTU. Inbjudet föredrag, Hur kan universitetet bidra till ökad
          konkurrenskraft inom turism och upplevelseindustri? Luleå tekniska universitet 19 jan.
2006. Utomhuspedagogik i teori och praktik. Inbjudet plenarieföredrag. Kompetenskonferens Enabygdens Naturskoleverksamhet.
          Enköping 28 sept.
2005  Går det att kvalitetssäkra turismupplevelser? Inbjudet föredrag,  Mötesplatsforum 05, Upplevelseindustrin i Sverige, Piteå 27-
         28 April
2005. Naturturism – därför söker vi starka upplevelser. Inbjudet föredrag, Länsstyrelsens Inspirationsseminarium om Naturreservat,
          Dundret 18-19 jan. 

               

Kontakta oss för mer information och bokning

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com