referenser

Tidigare uppdragsgivare

UNIVERSITET och HÖGSKOLOR
Luleå tekniska universitet
Örebro Universitet
Umeå Universitet
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Roskilde Universitet
Uppsala Universitet
Norges miljö- og biovetenskaplige universitet, Ås, Norge
The Arctic University of Norway, Alta, Norge
Högskolen i Finmark, Alta, Norge
UNIS, Lonyearbyen, Svalbard, Norge
Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland
Lapland University, Rovaniemi, Finland
Åbo Akademi, Åbo, Finland
Vocational College Lappia, Tornio
Queens University, Kingston, Kanada    
Yukon College, Whitehorse, Canada

LÄNSSTYRELSER
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Västernorrland
KOMMUNER
Piteå Kommun
Luleå Kommun
FÖRETAG
LKAB
NEOK
TEMA Resor
FÖRENINGAR
Nya Piteå Berättarförening
Swedish Lapland Visitors Board
Destination Piteå Ekonomiska Förening
Destination Jokkmokk

Sakkunning,  opponent uppdrag

2018 Expertgranskare av forskningstansökningar till
         Skogssällskapet
2018 Betygsnämnd för Lusine Margaryan disputation
         "Commercialization of Nature through tourism", ETOUR,              Mittuniversitetet Östersund
2016 Opponent vid Helga Synnevåg Løvolls doktorsdisputation i
         Friluftsliv vid Psykologiska fakulteten, Universitetet Bergen
2016 Sakkunnig, examinator för Masteruppsats vid Institutt for  
         reiseliv og nordlige studier,Fakultet for idrett, reiseliv og
         sosialfag, Campus Alta, UiT Norges arktiske universitet
2016 Extern examinator till utbildning Naturveiledning, Institutt
         for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige
          universitet, NMBU, Ås, Norge
2014-2015 Sakkunnig, Nationell utvärdering av
          högskoleutbildningar inom turism, UHÄ                              
2013  Sakkunnig för anställning universitetslektor i
          måltidskunskap och värdskap, Örebro universitet
2011  Sakkunnig för bedömning av sökande till anställning som
          ”førsteamanuens/førstelektor/høgskolelektor i naturbasert
           reiseliv og opplevelseprodukjon ved Høgskolen
           Finnmark”, Alta Norge    
2010  Sakkunnig för bedömning av sökande till doktorandtjänst
           “Bärkraftig Fisketurism” vid Høgskolen i Finnmark, Alta,
           Norge

1993  Opponent vid Truls Norum´s doktorsdisputation vid Inst.
          för Biokemi, Tromsø Univ, Norge.

Förtroendeuppdrag

Föreningsfötroendeuppdrag
2019-          Styrelsemedlem Solanderföreningen Ideella För.
2016-2020 Ordförande för Visit Piteå/Destination Piteå E.F.
2010-2018 Ledamot i Viltdelegationen, Länsstyrelsen i
                  Norrbotten
2007-2016 Styrelsen för Destination Piteå Ekonomiska Förening
2007-2010 Ordförande i föreningen "Skärgårdsskydd i Norr"
2002-2004 Styrelsen för Svenska Naturskyddsföreningen i
                   Luleå
1999-2016 Styrelsen för Projekt Nepal
1999          Grundare av föreningen "Projekt Nepal"
                   Volontärorganisation och fadderverksamhet till
                   fadderskolan Aspodel Public School, Katmandu,
                   Nepal
1999-2004 Ordförande, Friluftsfrämjandet Luleå
1997-2001 Redaktionen för tidningen "Frisk Fläkt",
                  Friluftsfrämjandet Luleå
1997-1999 Distriktsledare för Fjäll och Klättring, Nordbottens
                   distrikt av Friluftsfrämjandet
1997-1999 Vice ordförande, Friluftsfrämjandet Luleå.
1976-1978 Styrelsen, SNF Surahammar.
1975-1978 Sekreterare, Surahammars Fältbiologer
1974-1976 Kassör, CUF Surahammar.
 
Akademiska uppdrag i styrelser/nämnder:
1997-2002 Ledamot Fakultetsnämnden för Filosofisk Fakultet,
                   Luleå tekniska universitet
1996-2000 Ledamot, Styrelsen för Centrum för forskning i
                   lärande, Luleå tekniska universitet
1996-1999 Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för pedagogik
                   och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet
1989-1994 Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för genetik,
                   Uppsala Universitet
1985-1989 Studeranderepresentant i institutionsstyrelsen för
                   genetik, Uppsala Universitet
1981-1985 Studeranderepresentant i Biologiska
                   Fakultetsnämnden, Uppsala Universitet
1979-1985 Studeranderepresentant inom Biologiska
                   ämnesrådet, Uppsala Universitet

Editorial och Referee uppdrag

2020              Canadian Journal of Environmental Education 
2013-2016     Scandinavian journal of Hospitality and tourism
2001-2003     Reflective Practice                                    
1995-1991     Behavioural Ecology and Sociobiology
1994-1996     Behavioural Ecology
1991-1994     The Auk
1991-1993     Ecologia Montana

Vetenskapliga artiklar

Jag har publicerar 33 vetenskapliga peer-review bedömda vetenskapliga artiklar och 7 bokkapitel samt 55 vetenskapliga konferensbidrag (abtracts & full papers), 18 vetenskapliga övriga uppsatser och rapporter och 55 populärvetenskapliga artiklar. Jag har dessutom tagit fram 23 undervisningskompendier & läromedel. Detaljerad redovisning av arbeten vid begäran.

Gelter. H.2018  Learning to Listen in a More-Than-Human World. The Crex Crex Collective In. Jickling, B., Blenkinsop, S., Timmerman, N. and De Danann Sitka-Sage (Eds). Wild Pedagogics. Touchstones for Re-Negotiating Education and the Environment in the Anthropocene.  Palgrave Studies in Educationa lFutures. Palgrave MacMillian, Cham, Switzerland

Gelter, H. 2017.  Digital Tourism. analysis of digital trends in tourism and customer digital mobile behavior. Reeport for the Intereg Nord Visit Arctic Europe project

Gelter, H. 2016. Friluftsliv, Entrepreneurship and Experience Learning in Wilderness Educational Expeditions.  Manuskript.

Gelter J. & Gelter H. 2016. Conceptrual Development of the Meeting Room Environment based on Experience Production and the Creative Process. Manuscript

Gelter, H. & Zoel, T. 2016 A conceptual model of normative guiding for Transmodern tourism and sustainability.  Manuscript.

Zoel, T., Gelter H. & Rova, C. 2016. Sustainable Hunting and Fishing tourism in Northern Sweden. Identification and Analysis of Barriers for Development. Manuscript.

Maher, P.T., Gelter, H. Hillmer-Pegram, K., Hovgaard, G., Hull, J. Jóhannesson, Þ., Karlsdóttir, A. Rantala, O. & Pashkevich, A. 2014. Arctic Tourism: Realities & Possibilities. Arctic Yearbook. 2014, p. 1-17.

Gelter, H. 2013. Theoretical reflection on the concept of Hostmanship in the light of two emerging tourism regions. In Interregional tourism cooperation : experiences from the Barents. García-Rosell, J-C., Hakkarainen, M., Ilola, H., Paloniemi, P., Tekoniemi-Selkälä, T. & Vähäkuopus, M. (red.). Rovaniemi: Lapland University Consortium, s. 44-52 9 s.

Gelter H. 2013 Inverted tourism benchmarking - a new innovative development tool for tourist products and services. Manuscript 

Gelter, H. 2013 Please, give me service and a meaningful experience! - A theoretical reflection on service quality and hostmanship in perspective to two emerging tourism regions – the Barents and the Adrian Sea region.  Manuscript

Gelter, H. & Gelter, J 2013. An innovation lost: the ice dome concert hall project in Piteå. In The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective. Lindeborg, L. & Lindkvist, L. (red.). London: Routledge, s. 252-266 15 s., 

Gelter, H. 2012. Learning from a Distressed Loon. Pathway, The Ontario Journal of Outdoor Education  24(4) p. 28-29

Lamers, M. & Gelter, H. 2012.  Diversification of Antarctic tourism: the case of scuba diving expedition.  Polar Records 48 (03), pp 280 290

Gelter, H. 2012. Snow as an artistic material, examples from Northern Europe. In Breiling, M. & Knutsson, S. (Eds.) Value of Snow Cover. Manuscript

Gelter, H. 2011 Polar tourist experiences: challenges and possibilities for transmodern tourism. In Polar Tourism: A Tool for Regional Development. Grenier, A. & Muller, D. (red.). Québec : Presses de L'Université du Québec, Kap. 9

Maher, P. & Gelter, H. 2010. A commentary on Polar Tourism Conferences in the International Polar Year (2007-2009).  Tourism in Marine Environments Vol 6(4) pp 185-188.

Gelter, H. 2010. Friluftsliv as Slow and Peak Experiences in the Transmodern Society. Norwegian Journal of ’Friluftsliv’: An internationally peer reviewed electronic journal published under the auspices of North Troendelag University College. Editor in chief: Aage Jensen.

Gelter, H. 2010. Total Experience Management – a conceptual model for transformational experiences within tourism. Pp 46-78 in “Proceedings The Nordic Conference on Experience”. TRITONIANA 10

Gelter, H. & Gelter, J. 2010. Ice Dome Concert Hall I Piteå. Lärdomar från ett innovativt utvecklingsprojekt. pp.376-399. In Lindeborg, L. & Lindkvist, L. (eds). Kulturens Kraft, För regional utveckling. SNS Förlag, Stockholm.

Gelter, H. 2007. Friluftsliv as Slow Experiences in a post-modern “Experience” Society. Pp.37-46 In: Henderson, B. & Vikander N. (eds.) Nature First, Outdoor Life the Friluftsliv Way. Natural Heritage Books, Toronto

Gelter, H. 2006. Towards an understanding of experience production. In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 4. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 28-50

Gelter, H. 2006. Experience production in digital media and games. In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 4. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 136-155

Gelter, H. 2005. Genuine Friluftsliv as a way to great natural experiences and professional experience production.  In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 2. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 8 -26

Gelter, H. 2003 Why is reflective thinking uncommon? Reflective Practice 4:3 pp 337-344

Gelter, H.P. 2000. Friluftsliv - The Scandinavian philosophy of Outdoor recreation.  Canadian Journal of Environmental Education vol.5 p77-92 
 
Fredga, K., Fedorov, V., Gelter, H. Jarell, G., Thulin, C.-G.  1996 Genetic studies in Lemmings. Swedish Russian Tundra Ecology Expedition- 94. A Cruise Report, pp 235-242

Fredga, K. , Fedorov, V., Gelter, H., Jarell, G., Thulin, C.-G. 1995 Swedish-Russian Tundra  Ecology Expedition 94. Swedish Polar Research Secretariate, pp. 235-242.

Gelter, H.P. 1994. The Birds of Western Palearctic Vol. VI. Warblers and Thurshes. The Birds of the Western Palearctic Vol. VII Flycatchers to Shrikes. The Auk 111(1)-43.

 Gelter H.P., Tegelström H. & Gustafsson L. 1992. Evidence from hatching success and DNA fingerprinting for fertility of hybrid pied x collared flycatchers Ficedula hypoleuca x albicollis. Ibis 134:62-68

Gelter, H. Gustafsson, L. Tegelström, 1992 H. Hybrid fertility according to Haldane´s rule confirmed by hatching success and DNA fingerprinting between Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Ibis 134: pp.62-68
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1992. High frequency of extra-pair paternity in Swedish pied flycatchers revealed by allozyme electrophoresis and DNA fingerprinting. Behav. Ecol. Sociobiol. 31:1-7
 
Laikre, L. Tegelström, H. & Gelter H.P. 1992. DNA fingerprinting of captive wolfs (Canis lupus). Hereditas 117:293-296.
 
Gullberg A., Tegelström H. & Gelter H.P. 1992. DNA-fingerprinting reveals extra-pair fertilization in great and blue tits (Parus major and P. caeruleus). Hereditas 117:103-108.
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1991. Genetic differentiation between two closely related flycatcher species (Muscicapidae) Acta XX Congressus Intern. Ornith. Vol. 1:592-599. Christchurch, New Zealand 1990.
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1990. Restriction enzyme cleravage of nuclear DNA reveals differences in repetitive sequences in two species pairs (Ficedula and Parus). Auk 107:429-431
 
Tegelström, H. & Gelter, H.P. 1990. Haldane's rule and sex biassed gene flow between two hybridizing flycatcher species (Ficedula albicollis and F. hypoleuca, Aves: Muscicapidae) Evolution 44:2012-2021
 
Tegelström H., Gelter H.P. & Jaarola M. 1990. Variation in pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) mitochondrial DNA. Auk 107:730-736
 
Gelter, H.P. 1989. Genetic and behavioural differentiation associated with speciation in the flycatchers Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Doktorsavhandling vid Uppsala Universitet, Acta Universitatis Upsalensis no 210.
 
Gelter H.P., Tegelström H. & Ståhl G. 1989. Allozyme similarity between pied and collared flycatcher (Avers: Ficedula hypoleuca and F. albicollis). Hereditas 111:65-72

Gelter, H. 1989. Är det möjligt att följa pågående artbildning hos fåglar? Genetik och Humaniora Vol. 1. (Ed. A Lundqvist), Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Lunds Univ. Press, sid. 37-45

Gelter H. & Tegelström H. 1988. Sex biassed differences in gene flow between nuclear and cytoplasmic DNA in the parapatric flycatcher species Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Genome vol 30 suppl. 1:386
 
Tegelström H., Wyöni P.-I., Gelter H.P.& Jaarola, M. 1988. Concordant divergence in proteins and mitochondrial DNA between two species in the genus CletrionomusBiochem. Genet. 26:223-237
 
Gelter,H.P.1987. Song differences between the pied flycatcher Ficedula hypoleuca, the collared flycatcher F. albicollis and their hybrids. Ornis Scand. 18:205-215

Konferensbidrag

2017 Gelter, H. Gelter, J., & Ericsson, Å. Disruptive trends in digital tourism - Do DMO´s and OTA´s have a future? Abstract 26th Nordic Symposium on tourism and hospitality research. 4-6 October Falun, Sweden

2017 Heimtun, B, Garcia-Rosell, J.-C., and Gelter. H. Cross-border tourism: Challenges for cooperation in the Visit Arctic Europe area. Abstract 26th Nordic Symposium on tourism and hospitality research. 4-6 October Falun, Sweden

2017 Gelter, H. "The future belongs to those who prepare for it today. The future starts now! – Analysis of digital trends in tourism and customer digital mobile behaviour" Presentation at Visit Arctic Final Seminar Rovaniemi 21-22/11, Interreg Nord

2017 Gelter.H. Wild Pedagogics as Education. Wild Pedagogics, A sailing Colloquium on the West Coast of Scotland, May 7-17, 2017.

2016 Adventure EDU Västerås 2016 workshop för Svensk Naturturism, Presentationer

2015 Lindberg, M, Ericsson, Å. Gelter, J. Karlberg, H. Gelter H.  Place Innovation. 24th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, Reykjavik, Iceland 30/9-3/10 20152014

2015 Gelter,H. & Maher, P. Abstract; Polar Guide ethics of Conduct among staff and students. The 24th Nordic Symposium on Tourism and hospitality, Reykjavik, Iceland 30/9-3/10 20152014

2014 Gelter, H. Abstract; What do we mean by Experience Production? – A suggested ecology for the diverse concepts of producing and analyzing tourism experiences. 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality. The Values of Tourism,2-4 October 2014, Copenhagen

2013 Gelter. H. Panel-diskussion  "Cross-border cooperation in the Barents Tourism". Barents Tourism Seminar and Closing Seminar of BARET Public-Private Partnership in Barents Tourism Kolartic-ENPI project. 17-18/4 Rovaniemi

2013 Gelter, H. Abstract; The Solander Trail – an innovative hiking trail development process based on the Experience Economy paradigm. the 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodö-Lofoten 24-27 Sept.2013.

2012 Gelter H. Presentation "Eco tourism as the northern tourism salvator", The 2012 Thorvald Stoltenberg Conference at the  Barent  Institute at the university of Tromsö "The Barents region as a tourism destination?" and Internal meeting of BART Project.Kolarctic-ENPI project on Public-Private Partnership in Barents Tourism (BART), Kirkenes, Norge

2012 Gelter H. Presentation "Activity 2.3 Sweden. BART - Public-private partnership in Barents Tourism, Kolarctic-ENPI projecct. Workshop in Murmansk 23-27/4

2012. Gelter, H. Hellmér, E. & Gelter, J. MICE tourism development in Swedish Lapland and the Barents Region - perspectives from tourism actors in Swedish Lasplant. Abstract for The 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Umeå 7-10 Nov.

2011 Gelter H. Presentation, Host and organiser BART - Public-Private Partnership in Barents Tourism workshop, Koarkctic INPI project, Piteå 8-10/11

2010 Gelter, H. Friluftsliv, Entrepreneurship and Experiential learning in Outdoor Education and Wilderness Educational Expeditions. Conference on Wilderness Educational Expeditions: International Perspectives and Practices. June 27 - July 13 2010, Univ. of Alberta, Canada

2010 Gelter, H. & Maher, P.  Abstract; Guide ethics and polar tourism impact. International Polar year Oslo Science Conference, Polar Science – Global impact, Oslo, Norway, June 2010

2010 Gelter, H., Lamers, M. & Maher, P.  Abstract; Antarctic tourist experience – a comparison of SOI students with cruse tourists. International Polar Year Oslo Science Conference, Polar Science – Global impact Oslo, Norway, June 2010,

2010 Gelter, H.  Abstract; Disneyfication of the polar experiences. Ice- and snow hotels, snow castles and igloo villages.  2nd International Polar Tourism Research Network Conference, Abisko, Sweden June 2010.

2010 Lamers, M and Gelter,H. Cold Plumage: Management implications of diverse Antarctic tourist experiences.Conference paper, 5th International Conference on Monitoring and  Management of  Visitor Flows in Recreational and Protected Areas. Wageningen, 30th May – 3 June 2010.

2009 Gelter, H. . Friluftsliv as Experience Production – From Slow Experiences to Flow and Peak Experiences. The 150 Year International Dialogue, Conference Celebrating Henrik Ibsen: The Birth of “friluftsliv”, Tröndelag Univ, Norway, 14-19 sept.

2009 Gelter, H.. Upplevelse av naturkontakt – implikationer för friluftsliv. Friluftsforskning 2009. Mittuniversitetet, Östersund 18-19 nov.

2009 Gelter, H. Friluftsliv as Experience Production – From Slow Experiences to Flow and Peak Experiences. Abstract & Paper The 150 Year International Dialogue, Conference Celebrating Henrik Ibsen: The Birth of “friluftsliv”, Tröndelag Univ, Norway, 14-19 sept.

2009 Gelter, H. Upplevelse av naturkontakt – implikationer för friluftsliv. Abstract för Friluftsforskning 2009. Mittuniversitetet,
Östersund 18-19 nov..


2008. Gelter, H. Interpretation and Total Experience Management (TEM) as innovative methods for sustainable nature based tourism - a benschmarking analysis. Conference paper för the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Lillehammer 25-27 September 20087. 

2008. Gelter, H. Total Experience Management - a cenceptual model for transformational experience within tourism. Nordic Conference on Experience, Research, Education and Practice. Vaasa, Finland 26-28 Nov. 2008.     


2008 Gelter, H.  Total Experience Management (TEM) as innovative methods for sustainable nature based tourism. for Nordic Conference on Experiences, Vaasa, Finland 26-28 November 2008.

2008 Gelter, H.  Snow and Ice as a resource for innovative tourist experiences in Northern Sweden the case of IceTheatre and Ice Music Hall. Proceedings, The Vienna Symposium on Polar Tourism, October 22-25 2008, TTL, Vienna university of technology.

2008 Gelter, H.. Tildean Interpretation, experience production and guide ethics – problems of the professional guide in polar tourism.  AECO´s International Expedition leader conference. Longyearbyen oct. 5-8, 2008.

2008 Lindström, J. & Gelter, H. Creative Process Design for the Experiential Meeting Industry, A Conceptual Development of Meeting Rooms. 17 Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, Lillehammer, Norway 25-27 sept.

2008 Gelter, H. Interpretation and Total Experience Management (TEM) as innovative methods for sustainable nature based tourism - A benschmarking analysis. Abstract & Conference paper. 17 Nordic Symposium in Tourism and Hospitality, Lillehammer, Norway 25-27 sept.

2008 Gelter, H. Sustainable Polar tourism innovations through staging polar experiences for the experience economy, - applying the TEM product development concept. Polar Tourism: A tool for regional development 21-25 August 2008, Nunavik

2008 Lindström, J. Laurell-Stenlund, K. & Gelter, H. Creative Process Design for the Experiential Meeting Industry. Abstract & Paper  for Nordic Conference on Experiences, Vaasa, Finland 26-28 November 2008.

2006 Gelter, H. Towards a Swedish Validation and Certification system for Nature Guides and Interpreter´s. Abstract for 2nd National Wildlife Tourism Conference, 13-15 August, Fremantle, Australia

2006 Gelter, H. Introducing an emotional experiential learning model based on critical analysis of Experiential learning in Environmental and Outdoor Education and Experience Production. Abstract for  ISSRM 2006, 12th International Symposium on Society and Resource Management, 3-8 June,Vancouver, Canada

2006 Gelter, H. From Wildlife watching to Nature Experience Production. Inbjudet plenarieföredrag NORCE conference: Wildlife watching – Sustainable and accessible. 11-13/5 Hvammstangi , Iceland       

1992 Norberg, A., Tegelström, H. & Gelter, H. Extra-pair fertilization in Great and Blue Tits (Paridae, Aves) XVI Congress of the Scandinavian Association of Geneticists, Island June 1991.

1990 Gelter, H.P. Tegelström, H. & Norberg, A. Extra pair fertilization in tree nestholebreeding passeriformes. International Ornithological Congress, Christchurch, New Zealand.

1990 Norberg, A., Tegelström & Gelter, H.P.. Extra pair fertilization in the Great and Blue Tit (Parus major and P. caeruleus). First International Conference on DNA fingerprinting. Berne 1-3/10 1990.

1990 Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1990. Haldane's rule confirmed by paternity analysis of breeding hybrids. First International Conference on DNA fingerprinting. Berne 1-3/10 1990.

1989 The 10th International Chromosome Conference, Uppsala 18-22/6

1988 Gelter H.P. & Tegelström H. 1988. Sex biassed differences in gene flow between nuclear and cytoplasmic DNA in the parapatric flycatcher species Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Genome vol 30 suppl. 1:386, The 15th International Congress on Genetics, Toronto, Canada 20-27/8

1987 Founding congress for the European Society for Evolutionary Biology, Basel, Schweiz, 26-30/8

1986 Gelter H. Geographic variation in the song of the redwing (Turdus iliacus.OIKOS Symposium, Biocommunication, Uppsala 15-16/8

1986 Symposium on Moose Research, SLU, Ultuna 29/8

1985 Symposium Genetik och populationsdynamik hos Nordiska smådäggdjur, UU, Uppsala 7-8/2

1984 Nordiskt etologisymposium, Krogerup Höjeskola, Danmark 15-17/8

Rapporter

2019 Gelter, H. Kompendium "Guide till GUIDER på Solanderleden", Leader-projekt Solanderleden, Piteå Unika

2017 Gelter, H. Digital tourism - An analysis of digital trends in tourism and customer digital mobile behaviour. Intereg Nord Project Visit Artic Europe

2017. Heimtun, B, Gacía-Rosell, J-C och Gelter H. Cross-border cooperation - An analysis of challanges and obstacles for cross-border cooperation in the Visit Arctic Erurope area. Intereg Nord Project Visit Arctic Europe

2017 Gelter H. Digital utveckling av Solanderleden, Rapport och Förslag. Leader-projekt Solanderleden, Piteå Unika

2015 Gelter H. Digital utveckling av Solanderleden. Rappot till Styrgruppen Solanderleden 1 dec 2015. Leader-projekt Solanderleden, Piteå Unika

2015. Gelter, H. m fl. Koncept till kreativ värdskaps- och skötselplan Solanderleden.Projekt Solanderleden 2014-15, Destination Piteå  E.F.

2014 Gelter, H Skärgårdsstrategi 2020 för Destination Piteå. Utvecklingsstrategi framtagen inom Destination Piteå Leader Mate Boreale projekt "Skärgårdsupplevelser.

2013 Gelter H. m.fl. Action Plan – Roadmap to Tourism Development in the Barents Region, BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism, Kolartic BNPI Project

2013 Gelter H. Solanderleden Manual Organisk ledutveckling, Landsbygdsutveckling genom Inovation, Interpretation, Storytelling, Projekt Solanderleden Berättar, Destination Piteå E.F., Tillväxverket

2012 Gelter H. Report Task 2.4 Creating Action Plan - Module 5 "Branding" , BART – Public-Private Partnership in Barents Tourism Kolartic BNPI Project

2012 Gelter, H
 Sevice och Värdskap inom Piteps handel  - " Mystery Shopping" studie med  LTU studenter 2010-2011. Delrapport 1: Guldfynd. Avdelningen för Medier, Ljudteknik och Upplevelseproduktion, Institutionen för för Konst, Kommunikation och Lärande, Lulå tekniska universitet.


“Mystery Shopping” – En studie av servicekvalitet och värdskap hos butiker I Piteå 2010 och 2011. Rapport KKL, 

2010. Gelter, H. Igloo Events och Igloo Camps. Resurser för innovativa vinterupplevelser och säsongförlängning av traditionella sommardestinationer, såsom Norrbotens skärgård. Projektrapport Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå

2007 Gelter, H.Forskning, Ett nästa steg. sid. 32-39 i "Framtidsinsatser för upplevelse och turism – ett tillväxtförslag för upplevelseindustrin utifrån FUNK-modellen", Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå

2007. Elenius, L., Gelter, H., Klefsjö, B. Rådelius, C. & Ylinenpää, H.  Centrum för turism och upplevelseproduktion. Hur kan Luleå tekniska universitet dra nytta av erfarenheter från projektet och dess genomförtande?  Reflektioner från  projektgruppen. EU-projetet "Centrum för turism och upplevelseproduktion", Luleå tekniska universitet.

2007 Edler, G., Gelter, H., Skjernaa Hansen, N., Lundstedt, M., Nyqvist, J., Säll.B. Vessberg, L. Förslag till nationell certifiering av naturguider. Arbetsgruppen för nationell certifiering av naturguider, NEST, Northern Periphery, Länsstyrelsen i Västernorrland

2007 Gelter, H Forskning inom turism och upplevelseproduktion – två framväxande forskningsfält för det nya upplevelsesamhället. Rapport Centrum för Tursm och Upplevelseproduktion, Institutionen för Medier och Musik, Avdelningen för Medier och Upplevelseproduktion, Luleå tekniska universitet

Gelter 2007. Guide för guider. Kompendium i guidning och interpretation. Guide Natura 2007.

2007. Gelter. H.  Evenemangsforskning för hållbar evenemangsturism - IceLab och TestLab Acusticum. Rapport för EU-projektet "Centrum för turism och upplevelseproduktion", Institutionen för Musik och Medier, Lule telkniska universitet.

2007 KK-stiftelsen Utveckling av forskning och utbildning för och om upplevelseindustrin. Slutrapport: Del A Grundutbildning, Del B Forskning, Del C AHA-Akademin. Örebro universitet, Luleå teniska universitet (H. Gelter), Högskolan Väst, Malmö Högskola, Blekinge tekniska högskola, Konstfack, Stockholm, Högskolan i Kalmar

2007 Gelter, H.Från Linné till upplevelseguide – Den transmoderne guiden –  certifiering och kunskapsutveckling. CTU - rapport, Luleå tekniska universitet

2007. Gelter. H. Från Linné till transmodern upplevelseguide - analys och kunskapsutveckling av guidens betydelse inom turism. Rapport EU-projekt  "Centrum för turism och upplevelseproduktion" Institutionen för Musik och Medier, Avdelningen för Medier och Upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007. Gelter. H. Hållbar natur- och kulturtirism; Guidens roll för kvalitetssäkring av upplevelsen och hållbar naturturism. Projektrapport "Centrum för turism och upplevelseproduktion" , Institutionen för Musik och Medier, Luleå tekniska universitet.

2007 Gelter, H A story of Interpretative Guiding and Experience Production. Pp.26-59, in IGU – Internordic Guide Education Project Report, Vocational College Lappia, Tornio, Finland.

2007-  Gelter, H, Sletvold, O, & Saaritie, T.  Project IGU- Internordic Guide Education, Internordic Guide Education Project Report, Vocational College Lappia, Service, Tourism, Tornio 

2007 Gelter, H. Kajakleder i Piteå Skärgård. 32 sidor, Piteå kommun.

2006 Gelter, H. How can we improve our reflection in teaching and learning? Fo-Rapport. Inst. För lärarutbildning, Ltu

2006 Gelter, H. & Forsman, A.Utvärdering av PROJEKT NEPAL. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för upplevelsebaserat och globalt lärande. Rapporter – Pedagogik Lärande 2006:1, Inst. för utbildningsvetenskap, Ltu

2005. Gelter, H. Definition av huvudämnet Upplevelseproduktion. Filosofiska Fakulteten, Lueå Tekniska Universitet

2001 Gelter, H. Strövtåg i Alperna, 13 sidor, TEMA resor

2000. Gelter, H. Forsman, A. 2000. Projekt Nepal - pedagogisk utveckling mot globalt lärande. Redovisning av pedagogisk rapport. Institutionen för lärarutbildning, Luleå telniska universitet, Strategiska medel för pedagogisk utveckling, Filisofsk Fakultet, LTU.

1999 Gelter, H. Religion i Nepal. Projekt Nepal, TEMA-resor

1993 Gelter, H. & Jakobsson, E. Rödvingetrastens dialekter i Abisko. Rapport Inst. för genetik, Uppsala Universitet

1988 Gelter, H Avian speciation: by viscariance or by founder events? Essay for Graduate course in "Evolutionary Biology". Dep. of Genetics Uppsala University

1987 Gelter, H Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) klämnd mellan trytande habitat och genetiska faror. En analys av genetiska konsekvenser av små populationer hos vitryggig hackspett. Doktoranduppsats för forskarutbildningskursen   "Genetics and conservation". Genetiska Inst. Uppsala Universitet

1984 Gelter, H Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) and hybrids singing the song of the collared flycatcher (F. albicollis) on the island of Öland. D/E-uppsats. Dept. of Zoology, Uppsala Universitet

1982 Gelter, H Ekologisk genetik och evolution hos fåglar. D/E-uppsats. Genetiska Inst. Uppsala Universitet.

1982 Gelter, H Elektroforetisk studie av rödvingetrast (Turdus iliacus). D/E-uppsats. Genetiska Inst. Uppsala Universitet

1981 Gelter, H Populationsgenetisk studie av några mellansvenska populationer av Cepea hortensis och C. nemoralis. C-uppsats. Genetiska Inst., Stockholms Universitet
1981 Gelter, H Giftiga evertebrater. C-uppsats. Zoologiska Inst. Uppsala Universitet

1981 Gelter, H Sångdialektbildning hos rödvingetrasten (Turdus iliacus), hanens respons till närstående och icke-närstå,ende dialekter. B-uppsats. Dept. of Biological Education. Uppsala Universitet

Tidningsartiklar

2006 Gelter, H. Utomhuspedagogik – Ett lärande för Agenda21 i Upplevelsesamhället?  Inst. för Musik och media, Ltu

2002 Gelter, H. Har vi en pedagogik för Agenda 21? Biologen 4/2002, sid. 17-24

2000 Gelter, H. Friluftsliv mer än en aktivitet. Krönika sid. 97 Ute-Magasinet nr. 2/02

1999 Gelter, H. Välj ull i vinter. s 82-85. UTE-Magasinet nr. 8/1999.

1999 Gelter, H. Ordförande har ordet. s.1-2. Frisk Fläkt 4 Dec.1999.

1999 Gelter, H. Undervisning på schemat: Ny Natur- och Friluftslärarutbildning. i Luleå. s.4-5. Frisk Fläkt 4/Dec. 1999.

1999 Gelter, H. Ledare. s. 1-2. Frisk Fläkt 2/Maj-99.

1999 Gelter, H. Utbildningssystemets stora misslyckande. Talarstolen TRIK s.7 nr. 79/1999 & Högtryck s.6 nr. 18/1999.

1998 Gelter, H. Forsäventyr i Råneälven. s. 2-4, Frisk Fläkt 3/Sept.-98.

1998 Gelter, H. Får-tex! s. 4-7, Frisk Fläkt 2/Maj-98.

1998 Gelter, H. Att hacka is. s. 3-4, Frisk Fläkt 4/Feb-98.

1998 Gelter, H. Att hitta en cool väg till bergets topp. s.6-7 Främjaren 4/98.

1998 Gelter, H. Det behövs en coolfaktor. s.2-3 Främjaren 3/98.

1997 Gelter, H. Översyn av Friluftsliv/utomhuspedagogik på Pedagogikutbildningarna. BIONYTT 97-1006

1997 Gelter, H. Översyn valbara kurser i Miljö/Natur/Biologi. BIONYTT 97-11-13

1997 Gelter, H. Friluftsliv på schemat del 1. Universitetet. s. 5-6, Frisk Fläkt 3/Nov.-97.

1997 Gelter, H. Ledare: Vad är Friluftsliv? s. 1, 4-6, Frisk Fläkt 2/Sept-97.

1997 Gelter, H. Klättring på programmet!. s.3-5, Frisk Fläkt 1/Juni-97.

1997 Gelter, H. Nu satsar vi på fjällverksamheten. s.5-6, Frisk Fläkt 1/Juni-97.

1993 Fredriksson, R. & Gelter, H.P. BWP - nära nog fullbodad klassiker. Fåglar i Uppland 20:219-221.

1990 Gelter, H.P. Existerar arter i evolutionära samanhang? Biologen 3/1990:32-41

1989 Gelter, H.P. Är det möjligt att följa pågående artbildning hos fåglar? Genetik och Humaniora Vol. 1. (Ed. A Lundqvist), Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Lunds Univ. Press, pp. 37-45.

1987 Gelter, H. Ortstrohet och sångdialekter hos rödvingetrast. Ringiform 10:27-28

Beställ en artikel

Är du intresserad av någon av mina publikationer eller kompendier som inte är länkade, kontaka mig så kan jag skicka dig enpappersvariant där sådan finns.

Kompendier och läromedel av Hans Gelter

2010 Studiehandledning U0021F Sensorik och Gastronomi, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 Studiehandledning U0015F Service och värdskap inom upplevelseproduktion, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 StudiehandledningY0005F Kreativitetsmanagement för medie- och upplevelseindustrin. 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 Handledning i ”Mystery Shopping” för Servicekvalitet och Värdskap, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK708/Y0005F Kreativitetsmanagemen 5pt/7,hhp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK120/U0019F Äventyrs och friluftskunskap för upplevelseproduktion 10p/15hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandlening MEK119/U0014F Interpretation och guidning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK704 Kulturkunskap och kulturhistoriska upplevelser 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK703 Naturkunskap och landskapsupplevelser 10p/15hp Luleå tekniska universitet

2007 Guide för Guider. 71 sidor. Kompendium i Guidning och Interpretation. Luleå tekniska universitet

2007 Stuidiehandledning MEK100 Examensarbete Upplevelsekunskap C 10p Luleå tekniska universitet

2007. Definition av ämnesbeskrivning upplevelseproduktion. Institutionen för Musik och Media, Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion, Luleå tekniska universitet. 

2007 Studiehandledning MEK115 Kreativitetsmanagement för medie- och upplevelseindustrin 5p, Luleå tekniska universitet

2006 Handledning för kursansvariga och huvudlärare inom utbildningen upplevelseproduktion, 15 sidor. Inst. för musik & medier, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandledning MEK040/U7001F, D-kurs examensarbete inom upplevelseproduktion 20p/30hp, 11 sidor studenthandledningm Inst. för musik och medier, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandledning MEK066/U0012F Vetenskapsmetodik för upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandlening MEK067/U0011F Vetenskaplig fördjupning i upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005  Studiehandledning Didactics of NORTHERN landscapes. Artic Ecology. 13 sidor. Swedish Polar Reserach Secretariat & Dept of Educational Science, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK077/X0001F Vetandets grund 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK092 Story Telling inom medie- och upplevelseproduktion 5p, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK090 Service och värdskap inom upplevelseproduktion 5p, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK087/U0022F Turismkunskap för upplevelseproducenter 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK091 Multikulturism och interkulturell kommunikation 5p, Luleå tekniska universitet

2004 Studiehandledning MEK038/U0011F Upplevelsekunskap – produktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Gelter, H. Vi samarbetar gärna med näringslivet., men det måste handla om en win-win situation. Mässgestalning i nya former.  Ett projekt i samverkan mellan universitet och företag. Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå.

2004 Studiehandledning MEK037 Upplevelsekunskap – produktionsmetodik 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2004 Kompendium i Presentationsteknik. 14 sidor. Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

2004 Att skriva inlämningsuppgift. 11 sidor. Akademiskt Mediecentrum,Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet

2004 Policydokument för samverkan mellan upplevelseindustrin och studenter på utbildningen upplevelseproduktion 160p.  5 sidor. Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

2003 Upplevelsebaserat lärande inom upplevelseproduktion. En reflektiv utvärdering av studenternas medverkan i Nolia höstmässa 2003. Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, LTuleå tekniska universitet.

2003 Studiehandledning MEK030 Tolkning, beskrivning, gestaltning för upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK028/U0005F Upplevelsekunskap – fördjupning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK027 Kundrelationer och multikulturism 5p/7,5hp Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK025/U0004F Upplevelsekunskap marknad 5p/7,5hp Luleå tekniska universitet

2002 Studiehandledning MEK010 Kunskapsbyggande 2, vetenskapsmetodik 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2002 Studiehandledning MEK006/U0003F Upplevelsekunskap fördjupning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2001 Gelter, H Lab-kompendium: Laborationshandledning i DNA kloning. 10 sidor.PÄN032. Den moderna biologin. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

2000 Gelter, H. Kompendium i Första hjälpen i skolan. 42 sidor. Inst. för Lärarutbildning,Luleå tekniska universitet

2000 Gelter, H. Kompendium i floristisk och herbarium. PÄN031 Natur- och Utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

2000 Gelter H. Sagan om Tjack! - en rödvingetrasts födelse, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet 

1999 Gelter H. Naturpedagogiska trödgården, en fysisk ute-labbmiljö och Internetresurs för naturkunskap, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H. Eko-äventyrsspel, Upplevelsebaserat lärande.  PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H. Kompendium i Klättringens didaktik. PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H.Kompendium: Lavar och lavinventering av luftföroreningar PÄN006. Naturstudier och friluftsliv. Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN043 Ekosofi och miljöundervisning, valbar/fristående 5p, Luleå tekniska universitet 

1999 Studiehandledning PÄN033 Biologi B:2,Djur i undervisning, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN033 Biologi B:2,Djur i undervisning, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN032 Biologi B:1,Den moderna biologin, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik, valbar Fl/Fp/Gr/Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN028 Biologi B:4, Nordkalott - ekologi, valbar B-kurs, Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN027 Projekt Nepal, valbar Gl.B-kurs 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter. H. Website "Projekt Nepal" www.projektnepal.nu

1998 Kompendium Biologi - lärarresurs, Internet-resurs, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendiium Att lära sig fåglar, Internet-resurs; Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kurshemsidor Natur och biologi, Lärarutbildningen, Internet-resurs, Instr. för pedagogik och lärarutbildning, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendium: Svampdidaktik, PÄN012, Lägerskoleverksamhet, Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendium Lägerverksamhet med skolklasser 10 sidor. PÄN012, Lägerskoleverksamhet, Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogi och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN405 Människan, programkurs B-kurs Gl 20p*, Luleå tekniska universitet

1998 Kompendium Att konstruera kurshemsidor för Internet. 16 sidor. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN617 Utomhuspedagogik, fristående kurs 10p, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN022 Fritiden och miljön, Fritidsvetarprogrammet i Skellefteå, 10p, Luleå tekniska högskola

1997, 1998 Fråga Forskare - mailbrevlåda för barn, Teknikens hus, Luleå

1997 Kompendium Muntlig presentation, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium Skriftlig presentation, Inst.för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium att presentera med poster, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium Att skriva laboratorierapport, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Studiehandledning: PBL med hjälp av FirstClass, Luleåmodellen. 21 sidor. Inst. för Pedagogik och Ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1996 Studievägledning PÄN 006 Naturstudier och friluftsliv valbar Fl/Fp/Gr. 5p Luleå teknisk högskola

1995 Kursdokumentation Doktorandkurs Evolutionär genetik 5p,  Inst. för genetik, Uppsala Universitet

1994 Kursdokumentation Populationsgenetik och evolution 5p, Biologlinjen Uppsala o Stockholms Universitet

1990 Kompendium Datorkunskap för Genetiker. 213 sidor, Inst. för genetik. Uppsala universitet

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com