utbildning

Akademiska utbildningar

Jag har undervisat sedan 1985 vid följande universitet/högskolor;
- Luleå Tekniska Universitet
- Örebro universitet  (Grythyttan)
- Umeå Universitet
- Uppsala universitet
- Stockholms universitet
- Sveriges Lantbruksuniversitet
- Queens University, Kingston, Kanada    
- Yukon College, Whitehorse, Canada
- Finnmarkens Högskola i Alta, Norge
- UNIS på Lonyearbyen, Svalbard
- RAMK och Laplands University, Rovaniemi
- Åbo Akademi, Finland
Jag har undervisat på universitet på alla nivåer från A till D-nivå, Doktorandkurser, Fortbildningskurser, uppdragsutbildningar. Jag har föreläst i mängd olika sammanhang på grundskolor, gymnasieskolor, lärarfortbildningar, för entreprenörer, branschorganisationer, organisationer, myndigheter, högskolor och universitet.

Jag har omfattande erfarenheter av handledning och examination och har handlett och examinerat 70 Fil. Kand. Examensarbeten (C-nivå) i Upplevelseproduktion, LTU; 20 Magister-examensarbeten (D-nivå) i Upplevelseproduktion, LTU; 13 examensarbeten (B/C-arbeten) vid Lärarutbildningarna, LTU, Biträtt Professor i handledning av 10 doktorander, Uppsala Universitet handlett 7 Magister Examensarbeten (D/E-arbeten) i Genetik/Evolution vid Inst. För Genetik, Uppsala universitet.
 
Jag har medverkat och lett åtskilliga program- och pedagogiska utvecklingsarbeten och pedagogiska projekt vid Inst. för KKL. Luleå tekniska Universitet, Inst. för Lärarutbildning, LTU och Inst. för Genetik, Uppsala Universitet
 
Undervisning och Kursutveckling                                                                                                                                             
2002-2018  Undervisat i och ansvarat för kursutveckling i 37 kurser inom upplevelseproduktion vid Inst. för musik och medier/Inst.
                   för Konst, Kommunikation och Lärande, Luleå tekniska universitet
1996-2003  Undervisat i och ansvarat för kursutveckling av 23 kurser vid Lärarutbildningen, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik,
                    Luelå tekniska universitet i programmen Grundskolelärare 4-9, Grundskolelärare 1-7, Fritidspedagog, Förskolelärare
                    och fortbildningskurser för lärare, samt medverkat i och ansvarat för Lägerskoleverksamhet, NordPlus
                    Friluftspedagogik, Yukon Collage Environmental studies m.m.
1985-1996  Undervisat som amanuens, assistent, forskarassistent och lektor inom biologi/genetik/ evolution/ekologi vid Uppsala
                    universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala och Stockholms universitet inom kurser på A, B, C, D och         
                    doktorandnivå, lärarfortbildning m.m.

Detaljerad redovisning av aklademiska utbildningsinsatser
2017           Examinaror REI-3503 Northern Tourist, Northern Host, Preformance and Experiences,  Institute for reiseliv og nordlige
                   studier, The Arctiv University of Norway, Alta, Norge
2017           Examinator REIS210 Naturveiledning,  Norges Miljö- och Biovetenskaplige Universitet, Ås, Norge
2016           Examination RMG41 vMaster Thesis, Institut for reiseliv og nordlige studier, The Arctic University, Alta, Norge
2014, 2015 Gästlärare, Laerning, opplevelse og natur, Master Idrettsvitenskap, Idrettshögskolen, Norges Arktiske Universitet Alta 
2014           Gästlärare,Arctic Tourism and Responsible Hospitality, Multidimensional Tourism Institute (MTI), Lapland University of
                    Applied Sciences,Rovaniemi, Finland
2013           Gästföreläsare Artic Tourism Study , Multidimensional Tourism Institute (MTI), Rovaniemi University of Applied Sciences,
                   Rovaniemi Finland
2012-2013 Experience production and sustainable tourism. Arctic Nature Guide Program, Svalbard, Högskolen i Finmark, Alta
2011           Kursansvar L0010NHållbar utveckling, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå tekniska universitet
2009, 2011, 2013 Föreläst och let kurs I  Polar Tourism vid Student-On-Ice University Antarctica Expeditions till Antarktis, inom
                   kursen ”Tourism and Polar Destinations” 7,5 ECTS Credits, Luleå tekniska universitet och Univ. of Northern British
                    Columbia
2010           Gästlärare "Naturguidning, hållbar turism och transmodernitet"" på kursen "turism och naturresurser" på 
                    turismprogrammet, samt lärarfortbildning av lärare på Naturguide programmet vid Umeå Universitet 22/9
2010           Gästföreläsare "Guidekunskap, "Naturguideprogrammet, Umeå Universitet,  Kiruna 22/4
2009, 2010, 2011, 2013 Gästföreläsare "Friluftsliv, Experience production and Transmodern tourism" Artic Nature Guide Program,
                   UNIS & Högskolan i Finmark Alta, Lonyerbyen Svalbard
2008, 2013 Undervisat i Friluftsliv vid Institutt for idrettsfag, UIT - Norges Arktiske Universitet, Campus Alta, Norway
2006-2015 Undervisat i Upplevelseproduktion, Kursena Värdskap och Experience Economy, Måltidskunskap och väedskap, möten,                    upplevelser, turism.  vid Restauranghögskolan RHU153 Besökaren i Upplevelseindustrin, 5p, Restaurang- och     
                   hotellhögskolan, Campus Grythyttan, Örebro Universitet
2006-2017 Lärare och programkoordinator vid Fil. Kandidatprogrammet I Upplevelseproduktion, Inst. För Konst, Kommunikation
                  och Lärande, Luleå tekniska universitet. Undervisning och kursutveckling på A, B och C-nivå, samt handledning av
                  examensarbeten
2002-2007 Lärare och programkoordinator för Magisterprogrammet I Upplevelseproduktion Inst. För Konst, Kommunikation och
                  Lärande, Luleå tekniska universitet. Undervisning och kursutveckling på A, B, C och D-nivå, samt handledning av
                  examensarbeten
2005-2014 Undervisat i Upplevelseproduktion och Hållbar turism för Internordiska kursen TURID (Turism, Kultur, Idrott,
                  Entreprenörskap) 5 ECTS ( 2005, Rovaniemi, Finland;  2008 Gravberget, Norge; 2009 Kopio, Finland; 2011 Piteå
                  Sweden; 2012 Tallin, Estonia; 2013 Rovaniemi, Finland; 2014 Riga, Latvia)
1999-2001 Inriktningsansvarig för Naturvetenskapig Lärarutbildning vid Ltu
1999-2000 Nordisk kurs i friluftsliv och turism: Åbo Akademi: NordPlus Nordiskt nätverk för Miljö- och frilufspedagogik
1999          Unervisat på sommarkurser i Environmental Studies (ES222) and Northern Studies: Environmental Perspectives in the
                  Northern Landscape (ES229) vid Yukon Collage, Whitehorse, Yukon, Canada
1996-2004 Undervisat och kursansvarig/kursutveckling av kurser inom Natur, Biologi, Miljökunskap, Friluftsliv och Ekosofi på A, B
                   och C-nivå samt examensarbeten inom Lärarutbildningarna, Luleå tekniska universitet
1996-2002 Undervisat i och utvecklat Lärarfortbildningskurser inom Natur, miljö, utomhuspedagogik och Friluftsliv vid
                   Lärarutbildningarna, Luleå tekniska universitet
1991-1993 Undervisat i Genetik, Populationsgenetik och Evolution vid Department of Biology, Queens University, Kingston, Ontario,
                  Canada
1985-1996 Undervisat, kurslett och kursutvecklat kurser, exkursioner, fältresor och laborationer I Genetik, Biologi, Evolution,
                   Ekologi, Miljövård vid Uppsala Universitet och Stockholms universitet

Yrkesutbildningar

2015-2016 Kursavsvarig och lärare på  "Hållbart entreprenörskap och produktutveckling 60p (12 veckor) på YH
                   Naturturismutvecklare Laplands Lärcenter

Övriga utbildningsuppdrag anordnade av Hansi Gelter

2019          Guideutbildning längs Solanderleden 20/4 Rosfors bruk oc 21/5 Kvarnvallens fäbod, Leader-projekt Solanderleden
                  genom Piteå Unika
2018          BOKUN workshop - att lägga in produkter i BOKUN, Destination Piteå E.F.
2017          Workshop i Värdskap och Guidning,  LKAB gruvguider,, LKAB Gällivare 20/11
2017          BOKUN – workshops att lägga in produkter i BOKUN,  i Piteå 15/4 o h 28/4 Destination Piteå
2015          Guideutbildning & Geocachingutbildning för entreprenörer längs Solanderleden,  Solanderledsprojekt Piteå Unika
2013          Guideutbildning för entreprenörer längs Solanderleden-Flottarstigen, Projekt Solanderleden Berätta,  Piteå Unika
2012          Guideutbildning för LRF ”Gröna Piloter”; ”Guida och berätta om natur och  kultur”, Piteå.
2011          Workshop utbildning "Värdskap för företagare och anställda inom besöksnäringen", Laplands Komunalförbund,16/6 
                  Kiruna
2010          Workshop ”Is och Snöproduktion och Eventutveckling. Att bygga igloos som events. Piteå Winter week, Mötesplats
                  Upplevelseindustrin i Piteå
1979-1985 Studiecirkelledare och ekusions/reseledare inom ornitologi för biologistudenter, Uppsala Universitet
1976-1978 Studiecirkeledare år Fältbiologerna och biologistudenter inom; fanerogamer, kryptogamer, geologi, entomologi, ornitologi

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com