Om Hansi gelter

Persona

Namn:                Hans Peter Gelter, kallas för Hansi
Född:                  1959-11-11, Surahammar, Västmanland
Medborgarskap: Svenskt (Österrikiska föräldrar)
Civilstånd:           Gift
Språk:                 Flytande Svenska, Engelska, Tyska
Adress:               Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Telefon:               Privat 076-1359111
e-post:                 hansigelter (at) gmail.com;  guidenatura (at) gmail.com
Hemsida:            Företag: www.guide-natura.com

                            Företag Consulting & forskning:  http://www.gelter-rc.se/
                           Sociala medier: Facebook – Privat:  https://www.facebook.com/hansi.gelter/  
                           Facebook företag:  https://www.facebook.com/GuideNatura/
                           Linkedin: https://www.linkedin.com/in/hansi-gelter-6638221/
                           Instagram privat: https://www.instagram.com/hansigelter/                
                           Instagram företag:  https://www.instagram.com/guidenatura/

Mina intressen och hobbies
Mitt företag Guide Natura, ett ekoturismförwetag Nature Best of Sweden cerifierad av Ekoturismföreningen där hag driver ett av Svenska Kanorförbundet cetifierad kanotcentral, Tur- och Taxibåt verksamhet (skeppare klass VIII), samt guidade upplevelser i skärgården och skogen längs Solanderleden.
Friluftsliv: Sedan barnsben bedrivit friluftsliv med paddling (kanot, kajak) fjäll- och bergsvandring,MTB cykling,långfärdsskridsko alpin- och telemarkskidåkning och är utbildad ledare/nstruktör inom dessa inom Friluftsfrämjandet 
Alpinism: Klättrat och lett alpinexpeditioner i Kebenekaisemasivet, Alperna, Alai-bergen i Kirgistan och Annapurna Himal i Nepal, grottkrypning i Sverige och Alperna
Fältbiologi:Medlem i fältbiologerna som barn (från 12 år) och Naturskydsföreningen, Ornitologiska föreningen, botaniska föreningar m.m. som vuxen. Verksam som naturguide.  
Miljövård och miljöundervisning: Medlem i Sv. Naturskydsföreningen, WWF och Greenpeace, undervisar, informerar och diskuterar om miljö och klimatförändringar.  
Naturfoto: Naturfotograf seda 14 års ålder (första spegelreflexkamera med teleobjektiv), specialintresse svamp, fåglar och Norrskensfotografering.
Resor: Deltagit i expeditioner i Arktis (Grönland, Nordostpassagen (Tundra Ecololgy 94), Island, Spetsbergen, Yukon/Alaska, Northern Terrirory, Nunavout, Nunavit, Kolahalvön och Vita Havet) och Antarkis (3 ånger), Trekking och klättring i Nepal (10 gånger som reseledare och expeditionsledare), trekking och paddlig i Patagonien, safari-expeditioner i Tanzania (som reseledare), Naturexpeditioner genom Australien och Nya Zealand, Expeditionsresa genom USA kust till kust, skidresor till Alperna, USA  och Kanada, dykning i Australien, Nya Zealand, Canada, Antigua Västindien, och Medelhavet, Motprcykel expedition till Nordkap-Nordkalottem och genom Europa, Samt otaliga konferensresor till Norden, Europa, USA, Kanada, Australien, Nya Zealand, samt som vandringsguide i Österrike, Samos Grekland, Cypern och Madeira.

Nuvarande sysselsättning

2018-       Egen företagare i enskild firma, heltid inom turism/besöksnäring ”Guide Natura”, och Inom konsult & Forskning, ”Gelter
                 Research & Consulting”

Tidigare anställningar

2016-2018    Professor upplevelseproduktion, Luleå tekniska universalitet
2012-2016    Biträdande Professor Upplevelseproduktion, Utbildnings- & Ämnesansvarig Upplevelseproduktion, Inst. För Konst,
                     Kommunikation och Lärande, Luleå tekniska universitet
2009-2012    Universitetslektor Upplevelseproduktion, Programkoordinator & Ämnesansvarig Upplevelseproduktion, Inst. För
                     Konst, Kommunikation och Lärande, Luleå tekniska universitet,
2004-2018    Viltvårdsförvaltningen, Länsstyrelsen i Norrbotten
2002-2009    Universitetslektor Biologi, Programkoordinator upplevelseproduktion, Inst. för musik och medier, Luleå tekniska
                     universitet
2000-            Ägare/VD Eko-turismföretag Guide Natura & Gelter Research & Consulting
1996-2004    Universitetslektor biologi, Inst. för lärarutbildning, Luleå tekniska universitet
1995-2003    Strövtågsguide (reseledare- och naturguide) freelance åt TEMA-resor (Safari Tanzania, Trekking, Nepal, vandring i
                     Alperna, Samos, Cypern, Madeira).
1994-1995    Universitetslektor genetik, Inst. för genetik, Uppsala Universitet
1991-1993    NSERC Postdoctorial Fellow, Department of Biology, Queens University, Kingston, Ontario, Canada
1989-1994    Forskarassistent, Inst. för genetik, Uppsala Universitet
1988-1989    Doktorandtjänst, Inst. för genetik, Uppsala Universitet
1984-1988    Assistent, Biologiska Övningslaboratoriet, Uppsala universitet
1983-1984    Amanuens, Inst. gör Genetik och Växtförädling, SLU & Uppsala Universitet
1982-1983    Guide och Kontorsbiträde, Huvudkontoret vid Surahammars Bruk AB, Surahammar.
1980             Industri montage, Hallstahammars Montage AB, Hallstahammar.
1978-1979    Fastighetsskötare, Surahammars Kommun.
1978-1981    Sjukvårdsbiträde och sjukhusvaktmästare, Västerås Centrallassarett
1975-1977    Byggnadspraktikant, DIÖS Byggservice AB. Hallstahammar.
1974-1976    Vaktmästarbiträde, Skogslundsskolan, Surahammar.
Praktik
1977             Grimsö Forskningsstation, Riddarhyttan, viltvård, Praktik år 3 Na, Parkskolan
1976             Ringmärkare,  Kvismare Fågelstation
1975             Skogsvårdare, Skogsvårdsstyrelsen Västmanland, skogliga yrken, åk 9 Skogslundskolan.

Utbildningar

Formella utbildningar:
2012            Docent, Upplevelseproduktion, Inst. för Konst, Kommunikation och Lärande, Luleå tekniska universitet
1999            Postdoc 1 år Lärande, Inst. för Utbildningsvetenskap, Luleå tekniska universitet
1993            Postdoc utbildning, 2 år, NSERC Postdoctorial Fellow, Dept. of Biology, Queens Univ. Kingston, Canada
1989            Filosofie Doktorsexamen i Genetik. Inst. för Genetik, Uppsala Universitet.
1984            Påbyggnad Universitetskurser i Biologi (Magister), 40p, Uppsala Universitet och Stockholm Universitet.
1983            Högskoleexamen från Biologlinjen, 120p, Uppsala Universitet.
1979            Utbildad till undersjuksköterska vid Gävle Sjukhus (militärutbildning).
1979            Värnpliktsutbildning till Sjukvårdsgruppbefäl, 10 månader. I14, Gävle
1978            Treårig Naturvetenskaplig linje på Gymnasieskola, Parkskolan, Hallstahammar.
1975            Nioårig Grundskola, Skogslundsskolan, Surahammar.

Kurser inom Högskoleexamen – Biologlinjen:
Kommentarer: Betyg givna som U underkänt, G godkänt, V väl godkänt, * endast underkänt/godkänt givet.
Grundkurser (första och andra året):
1980              A-kurs 20p Kemi (G) Uppsala Universitet
1980              AB-kurs 15p Cell Biologi (V) Uppsala Universitet
1981              AB-kurs 29p Organism Biologi (V) Uppsala Universitet
1981              AB-kurs 13p Ekologi (V) Uppsala Universitet
1981              B-kurs 4p Kommunikations och Informationsteori (G*) Uppsala Universitet
Fördjupningskurser (tredje året):
1981              C-kurs 10p Zoologi: Morfologi and Systematik (V) Uppsala Universitet
1981              C-kurs 10p Genetik (G) Stockholms Universitet
1982              C-kurs 10p Etologi (V) Stockholms Universitet
1982              C-kurs 10p Ekologi (V) Uppsala Universitet
Metodikkurser (fjärde året):
1983              D-kurs 10p  Zooekologisk Metodik (G) Uppsala Universitet
1984              E-kurs 10p Zooekologisk Metodikprojekt (V) Uppsala Universitet
1984              D-kurs 10p Genetisk Metodik (V) Uppsala Universitet
1984              E-kurs 10p Genetisk Metodikprojekt (V) Uppsala Universitet
Summa 161p

Doktorandkurser:
Kommentarer:U.U. = Uppsala Universitet, SLU = Sveriges Lantbruksuniversitet
1989              Evolutionary Biology, 4p, Inst för Genetik, U.U.
1988              Maintenance of  Viable Populations in Fragmented Biotopes, 1p, Inst. för Viltekologi, SLU.
1988              Minimum Viable Populations for Conservation, 2p,Viltekologi, SLU.
1988              Multivariate Data Analysis with SIMCA, 2p, Inst. för Kemi, SLU.
1987              DNA, Chromatin and Chromosomes, 4p, Inst för Genetik, U.U.
1987              Genetics and Conservation, 5p, Inst för Genetik, U.U.
1986              Evolutionary Ecology, 4p, Inst för Växtekologi, U.U.
1985              Cytogenetics and Chromosome Research in Vertebrates, 5p, Inst för Genetik, U.U.
1984              Biochemical and Molecular Genetics, 4p, Inst för Husdjursgenetik, SLU.
1984              Population Genetics, 5p, Inst för Genetik, U.U.
1984              Statistics and Computer Science, 5p, Inst för Genetik, U.U.
1983              Evolutionary Theory - New Approaches, 3p, Inst för Zoologi, U.U.
1982              Faunavård, 1p, Inst för Viltekologi, SLU.

Övriga Universitetskurser:
2010             Högskolepedagogik, 7,5 hp Luleå tekniska universitet
2008             Entreprenörskap och Entrepreiönellt lärande, 7,5 hp Luleå tekniska universitet
2002             Docentkurs, Luleå tekniska universitet
1998             Multimedia för lärare, 5p. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Lluleå tekniska universitet
1998             Storyline, En introduktion, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet
1997             Problembaserat lärande 5p. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet
1997             Fjärran men nära, Distanskurs om IT 5p. Luleå tekniska universitet
1996             Utomhuspedagogik 5p. Linköpings Universitet och Friluftsfrämjandet.
1996             Netscap-introduktionskurs. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå Högskola.
1996             HTML-introduktionskurs. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå Högskola.
1994             Installation av hård- och mjukvara för nätverkskommunikation, Uppsala Data Centreal, Uppsala Universitet.
1984-1994    Kurser och seminarier för Datoransvariga vid Uppsala Universitet, Uppsala Data Central, Uppsala Universitet.
1988             Datasimulering för Biologer, Personalutbildningsenheten, UHÄ.
1988              Att våga uppträda, Personalutvecklingsenheten, Uppsala Universitet.
1984             SAS-Statistical Analysis System, Uppsala Data Central, Uppsala Universitet.
1984             SAS-GUTS Introduktion, Uppsala Datacentral, Uppsala Universitet.
1984             GUTS-Introduktion, Uppsala Data Central, Uppsala Universitet
1984             Datoranslutning till LANTDOC och andra databaser, Uppsala Data Central, Uppsala Universitet.
1984             Datorbehandling inom forskning, Uppsala Data Central, Uppsala Universitet.
1983             Introduktion för nyanställda lärare "Lärarträning" Personalutvecklingsenheten, Uppsala Universitet.

Övrig kurser och utbildningar
2019            Wilderness First Respond, NOLS, Saltoloukta
2012            Certifierad för höghastighetsnavigering till sjöss, SSRS Göteborg
2009             Examinerad yrkes-skeppare Klass VIII
2009             Certifierad Naturens Bästa turistprodukter inom eget företag Guide Natura
2007             Frivillig Sjöräddarutbildning Introduktion, SSRS Piteå
2007             NärNatur Guide utbildning, Klimatambassadör, Svenska Naturskyddsföreningen, Uppsala
1995             Interpretation of Natural & Cultural resources, John Veverka och Hällefors centrum för Interpretation, Mötesplats
                     upplevelseindustrin i Hällefors
1999             Flow Learning, Joseph Cornell & Miljöskolan I Luleå, Luleå Kommun
1999             Project Wild Instructor, Yukon Renewable Resources, Whitehorse, Yukon
1998             Utbildad till Instruktör för Hjärt-Lung Räddning, Sv. Cardiologföreningen
1998             Utbildad till Instruktör för Förstahjälpen till barn, Sv. Cardiologföreningen
1998             Utbildad i Akutsjukvård av DOCTUM, Boden
1998-2002    Utbildad (Intro, steg1- 3) skidlärsrpedagogik och skidinstruktör alpint,  SPS & Friluftsfrämjandet
1996-2010    Utbildad (Intro, steg 1-3) skidlärarpedagogik och skidinstruktör telemark, SPS & Friluftsfrämjandet
1996             Multimedia utbildning, Hyperstudio, LIAB Läromedia, Uppsala
1995             Utbildad till strövtågsreseledare av TEMA Resor
1994-2010    Instruktörsutbildningar kursledarutbildningar MTB, långfördsskridsko, klättring, kajak, Äventyrsguide, Friluftsfrämjandet
1994             Utbildad till isklättrare vid Kebenekaise Alpina skola, STF
1994             Utbildad till alpin reseledare av STS vid Badgastain, Österrike
1992             Utbildad Fjälledare streg 1 av Friluftsfrämjandet och STF
1992             Utbildad första hjälpen vid St. John Ambulance, Ontario, Kanada
1992             Cerifierad ACUC Speciality Scuba Diver, Scuba Rescue Diver, Canada
1991             Certifierad PADI Advanced Open Water Diver, Antigua
1990             Certifierad PADI International Open Water Diver, Cairns, Australia
1990             Certifierad Bergsteiger från Alpinschule Dachstein, Österrike
1988             Certifierad Vindsurfare från Svenska Seglarförbundet, Uppsala
1086             Jägarexamen, teoretiskt prov
1985             Certifierad Ringmärkare vid Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm
1983             Basic programmering, Linné-Komvux
1976-1979    Kurser anordnade av Fältbiologerna och SNF inom: ornitologi, Botanik, Kryptogamer, Ekologi, Fladdermöss,
                     Våtmarker och Viltvatten.
1976-1985    Studiecirkeledare år Fältbiologerna och biologistudenter inom; Fanerogamer, Kryptogamer, Geologi, Entomologi

Priser och utmärkelser

2019             Medalj för "Nit och Redlighet i Statens tjänsat" - trogen tjänst inom Staten, Luleå tekniska universitet
1991-1993    NSERC International Postdoc Felloship, Canada
1989             Craffordspris, Anna-Greta och Holger Craffords Fond, Stockholm
1988             Lettersctedska Resetipendiet, Stockholm
1988             Kungl. O Hvitfeldska Stipendiet, Göteborg
1987             Wallenbergstiftelsen, Stockholm
1989             Stiftelsen Lars Hjertas Minnesfond, Stockholm
1987             Stiftelsen Lars Hjertas Minnesfond, Stockholm
1985             Allins Premium, V-Dala nation, Uppsala
1983-1990    Erik Philip-Sörensens Stiftelse, Lund
1989             Uddenberg-Nordingska fonden, Kalmar
1987             Uddenberg-Nordingska fonden, Kalmar
1983             Uddenberg-Nordingska fonden, Kalmar
1982-1985    Nibelii Stipendium, V-Dala Nation, Uppsala
1982             Herman Nyqvist Fond, Uppsala
1978             Dr. Harvigs Premium, Hallstahammar

Näringslivsverksamhet

2023-            Viltförvaltningsdelegationen, representant för naturturism, Länsstyrelsen i Norrbotten
2021-            Certifierare av ”Certifierad Naturguide” åt Naturturismföretagen
2021-            Företagsrådgivare och granskare för ”Nature´s Best Sweden” för Naturturismföretagen
2023             Projektmedverkan Moderator för workshops m.m. Leader-projekt ”Stärks service l’ngs leder”
2023             Projektmedverkan, workshopsmoderator Leader-projekt ” Organisering av vandringsleder”
2021-2023    Projektledare LONA-projekt ” "Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och
                      natur/kulturvärden"
2020-2023    Projektledare Jordbruksverket projekt: Pilotprojekt: Modell för eko-vandringsleder – Nätverksbaserad Nature's Best
                      Sweden certifiering av entreprenörer längs vandringsled
2020-2022    Projektmedverkan och processledare/Moderator  Leaderprojekt ”Samverkan besöksnäringen i Piteå Älvdal”
2020-2021     Projektmedverkan Artic Airborn Luleå tekniska universitet
2017-2022    Projektledare för Spira Leader projektet ”Cyklande Piteå – MTB och cykelleder i Piteå”
2017-2020    Projektmedverkan RUC-projekt ” Strategi og værktøj til udvikling af økoturisme i Danmark
2017             Medverkat i BOKUN-studieresa till Island inom DCB Piteå
2017             Keynote speaker på Seminariet ”Tour Guiding and Sustainability: Filling the Gaps,Visby, Uppsala Universitet
2017             Utbildat LKAB gruvguider i värdskap och guidekunskap
2017             Hållit BOKUN – workshops i Piteå och Jokkmokk inom DCB-projektet, Swedish Lapland Visitors Board
2017             Företagscoach åt Destination Jokkmokk inom DCB-projektet, Swedish Lapland Visitors Board
2017             Medverkat i Sailing Colloqium (seglande konferens) om Wild Pedagogics, Oban, Scottland
2017             Vann upphandling för turbåtstrafik åt Piteå Kommun i Piteå Skärgård
2017             Medverkan Klusterträff för fyra regionalfondsfinansierade projekt inom besöksnäring i Norrbotten och Västerbotten,    
                      Skellefteå, European Minds
2017-2019    Styrgrupp Leader-Projekt "Solanderleden" Piteå Unika
2016              Investera i Turbåt M/B RENÖN, taxi och turbåtstrafik i Piteå Skärgård
2016             Medverkai i Adventure EDU Västerås 2016 workshop för Svensk Naturturism
2015-2017    Styrgrupp för projektet Destinaiton Capacity Building DCB in Piteå, Desination Piteå och Swedish Lapland Visitors
                     Board
2015            Hållit guideutbildning & Geocachingutbildning för entreprenörer längs Solanderleden, Destination Piteå
2014-2015    Styrgrupp för Leader projekt Solanderleden 2014-2015, Ledutveckling i Piteå under Destination Piteå
2014-2015    Arbetsgrupp för Kreativ skötselplan för Solanderleden, Piteå, Destination Piteå
2014-2015    Ansvarig för digital utveckling av upplevelser kring Solanderleden Piteå, för Destination Piteå             
2013-2014    Styrgrupp för projekt ”Solanderleden berättar”, Piteå Unika och LRF
2013-2014    Arbetsgrupp ”Solanderleden berättar”, Piteå Unika & LRF
2013-2014   Projektledare ”Skärgårdsupplevelser”, Mare Boreale/Leaderprojekt under Destination Piteå
2012-1914   Projektledare ”Kanotvåg i Norr” Mare Boreale/Leader-projekt under Piteå Unika
2013            Hållit guideutbildning för entreprenörer längs Solanderleden-Flottarstigen
2012            Hållit Guideutbildning för LRF ”Gröna Piloter”; ”Guida och berätta om natur och kultur”, Piteå.
2011-2020    Båttaxi verksamhet i Piteå skärgård genom Piteå Båttaxi by Guide Natura
2011             Föredrag och utbildning till ”Gränslösa Guider”, Storuman.
2010             Föredrag ”Trender, Transmodernitet och Teknik” vid Framtidsseminariet, Östersund.
2010             Ansvarig för Pilotprojekt (trippel-helixsamverkan) inom Mötesplats Upplevelseindustrin iPiteå, bl.a. Tecnical Visits ”Från
                     frö till produkt” åt Smurfit Kappa
2010             Hållit Workshop ”Is och Snöproduktion och Eventutveckling. Att bygga igloos som events. Piteå Winter week.
2009             Certifierad Naturens Bästa turistprodukter inom eget företag Guide Natura
2008-            Avtal med Piteå Kommun om uthyrning och skötsel av Piteå Kommuns skärgårdsstugor
2008-2011    Jurymedlem till Stora turismpriset, NUTEK/Tillväxtverket; RTS; Stiftelsen för Kunskapsfrämjande inom Turism
2007             Medverka i arbetsgrupp för FUNK i Piteå, Tillväxtprogram för upplevelseindustrin, KK-stiftelsen
2006-2010    Styrgruppen för Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå
2006             Investera inom företaget Guide Natura i Taxibåt M/B THEA för verksamhet i Piteå Skärgård.
2005-2010    Verksam i Piteå Unika Ekonomiska Förening, upplevelse och hantverksföretag
2005-            Föredrag och föreläsningar åt Länsstyrelsen och kommuner i Norrbotten, Enköpings kommun, Rotary, Lions, Swedish
                     Lapland, Piteå Unika, SNF, Friluftsfrämjandet, Storumans Folkhögskola, LEP Rovaniemi, RAMK Rovaniemi, SLU,
                     Umeå Universitet, Svalbard University, Högskolan i Alta m.fl.  om Biologisk mångfald, Hållbar utveckling,                   
                     Utomhuspedagogik, Upplevelsebaserat lärande, Guidning och Guidepedagogik, Upplevelseproduktion och turism,
                     Transmodern naturturism m.
2004-2018    Viltvårdsförvaltningen, representant för Friluftsliv, Länsstyrelsen i Norrbotten
2004-2006    Medlem i Tillväxtrådet för turism, upplevelse och handel, Piteå kommun
2003-2023    Kajakuthyrning i Piteå genom ”Piteå Kajakcenter by Guide Natura”, Certifierad Kanotcentral av Svenska
                     Kanotförbundet
2002-2016    Aktivt verkat för samverkan av utbildningen i upplevelseproduktion med näring, institutioner och myndigheter med
                     anknytning till upplevelseindustrin, har däribland:
                     - utformat direktiv för samarbetsformer för student-företag i projektkurser
                     - initierat fadderföretag för studenter
                     - initierat "Think-tank" (tankesmedjor) av studenter och lärare i samverkan i näringslivet
2002-2008    Aktiv medverkande i Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, MUIP, en KK-stiftelse nod för svensk upplevelseindustri    
2002- 2008   Styrgruppen för M Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, KK-stiftelsen
2002-2015    Regelbundet medverkar som föredragshållare i lokala, regionala och nationella workshops, seminarier och
                     konferenser inom turism och upplevelseindustri
2000             Starta eget företag inom upplevelseindustrin/turism, Guide Natura.

FörtroendeUppdrag

2024-               Styrelsemedlem i i FUN, Föreningen för nationell utbildningsnorm för naturguider
2024-               Styrelsemedlem Naturskyddsföreningen Piteå
2020--              Ordförande Solanderleden ideell förening
2018-2024       Styrelseledamot i Naturturismföretagen
2018-2020       Ordförande Visit Piteå Ekonomiska förening
2016-2018       Ordförande Destination Piteå Ekonomiska förning                
2007-2016       Styrelseledamot för Destination Piteå Ekonomiska Förening
2006-2010       Ordförande i föreningen "Fri Horisont - Skärgårdsskydd i Norr"
2005-2006       Vice ordförande i "Fri Horisont - Skärgårdsskydd i Norr"
2002-2004       Styrelsemedlem i  Svenska Naturskyddsföreningen i Luleå
1999-2014       Styrelsemedlem ir Projekt Nepal
1999-2000       Grundare av föreningen "Projekt Nepal" Volontärorganisation och fadderverksamhet till fadderskolan Aspodel
                        Public School, Katmandu, Nepal
1999-2004       Ordförande i Friluftsfrämjandet Luleå
1997-1999       Styrelsemedlem i Friluftsfrämjandet Luleå
1977-1979       Sekreterare i Fältbiologerna Surahammar
1975-1979       Kassör CUF Surahammar

Uppdrag inom akademin

2018-2019    Expertgranskare av projektansökningar till Skogssällskapet
2017-2018    Högskoleverkets granskningsgrupp för turismutbildningar i Sverige
2017             Opponent, Begens Universitet, Norge
2017             Betygsnämnd vid disputation, ETOUR, Mittuniversitetet
2015             Ledningsgrupp för KY-utbildning Upplevelseturism, Örebro Universitet
2009-2013    Koordinator för forskningsområdet Upplevelse, Turism, Fritid vid LTU
2007-2013    Valberedningen för Filosofiska Fakulteten, LTU              
2007-2010    Ledningsgrupp strategiska frågor, Inst, för musik och medier, LTU
2006-1010    Koordinator för LTU utvecklingsområde Upplevelse, Turism, Fritid, LTU
2006-2007    Ledningsgrupp för "Centrum för turism och upplevelseproduktion", LTU
2005-2006    Biträdande koordinator för utvecklingsområdet turism, upplevelse, fritid, FFN, LTU
2002-2018    Programkoordinator för Magister- och kandidatprogrammet i Upplevelseproduktion, LTU
2002-2004    AMC styrgrupp, Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, LTU
2002-2004    Ansvarig Branschråd för upplevelseproduktion, LTU       
2002-2004    Utbildningsråd, Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, LTU
2001             PMI Ledarskapsträning för ledare inom universitetet, grupp 3, LTU
1999-2002    Ledamot i internationaliseringsgruppen vid LTU
2000-2001    Arbetsgrupper för utveckling av "De nya Lärarutbildningen" vid LTU
1999-2002    Medverkat i Teknikens Hus "Fråga Forskare" via webben
1999             Arbetsgrupp: Utvecklande av lärande som universitetsämne. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, LTU
1999             Rekryteringsgrupp för ny Prefekt, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, LTU
1999             Arbetsgrupp: Remissvar LUK för Filosofisk fakultet. LTU
1999             Arbetsgrupp: Framtagande av attraktiva profiler för Filosofisk Fakultet. LTU
1999             Arbetsgrupp: Framtagande av Profilering av Pedagogutbildningarna. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik LTU
1997-2002    Ledamot Fakultetsnämnden för Filosofisk Fakultet, LTU
1996-2000    Ledamot, Styrelsen för Centrum för forskning i lärande, LTU
1996-1999    Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, LTU
1989-1994    Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för genetik, Uppsala Universitet
1987-1985    Förtroendepost "Dansvärd"  inom V-Dala studentnation (ca 6000 medlemmar) vid Uppsala Universitet
1984-1995    Dator- och datorsäkerhetsansvarig vid Inst. för genetik, Uppsala Universitet.
1984-1989    Ansvarig fördesign, inköp (Wallenbergstiftelsen) och underhåll av mobila laboratorium vid Inst. för genetik, Uppsala
                     Universitet
1985-1989    Studeranderepresentant i institutionsstyrelsen för genetik, Uppsala Universitet
1981-1985    Studeranderepresentant i Biologiska Fakultetsnämnden, Uppsala Universitet
1979-1985    Studeranderepresentant inom Biologiska ämnesrådet, Uppsala Universitet

Övrig verksamhet

2022-            Hemvärnssoldat grad Furir, befattning sjukvårdare, Norrbottens hemvärnsbataljon
2022 -           Frivillig sjöräddare inom Svenska Svenska Sjöräddningssällskapet, SSRS Piteå
2017             Medverkat i BOKUN-studieresa till Island inom DCB Piteå, Destination Piteå
2017             Starta FB-grupp ”Håll Bottenvikens Skärgård Ren”
2016-2020    Uppdrag från Piteå Komun för Turbåtstrafik I Piteå Skärgård genom Piteå Båttaxi by Guide Natura
2012-2020    Ansvarar för skötsel och bokning av Piteå Uthyrningstrugor i skärgården (Vargön, Mellerstön, Stor-Räbben)
2011-2020    Båttaxi verksamhet i Piteå skärgård genom Piteå Båttaxi by Guide Natura
2013             SOI University Antarctica Expedition, 10 dagar Antarctic Peninsula on M/S Ushuaia
2012             Certifierad för höghastighetsnavigering till sjöss, SSRS
2011             SOI University Antarctica Expedition, 10 dagar Antarctic Peninsula on M/S Ushuaia
2010             Outdoor Education and Wilderness Educational Expedition, Canoeing 3 weeks on Mara and Burnside River, Nunavut,
                     Canada
2009             SOI University Antarctica Expedition, 10 dagar Antarctic Peninsula on M/S Ushuaia
2009             Examinerad Skeppare Klass VIII, Sjöräddningssällskapet
2007-2015    Frivillig sjöräddare och skeppare inom Svenska Sjöräddningssällskapet  , SSRS Piteå
2003-2020    Kajakuthyrning i Piteå genom Piteå Kajakcenter by Guide Natura, Certifierad Kanotcentral av Svenska Kanotförbundet
2002             Expeditionsledare Chuli-Expeditionen 3 veckor till Annapurna, Nepal
1999             Yukon Collage Wind River Expedition, canoeing 17 dagar på Wind River, Northern Yukon, Canada
1998             Utbildad till Instruktör för Hjärt-Lung Räddning, Sv. Cardiologföreningen
1998             Utbildad till Instruktör för Förstahjälpen till barn, Sv. Cardiologföreningen
1998             Utbildad i Akutsjukvård av DOCTUM, Boden
1998-2002    Utbildad (upp till steg 3) och verksam som alpin skidinstruktör SPS & Friluftsfrämjandet
1997-2003    Ledare och guide för 10 trekking expeditioner i Nepal (Projekt Nepal & TEMA resor)
1996-2010    Utbildad (upp till steg 4) och verksam som telemarks instruktör, SPS & Friluftsfrämjandet
1995             Deltagande i Grönlandsexpedition ¨Constable Point¨ 6 veckor, NÖ Grönland, Uppsala universitet & University of
                     Fairbanks, Alaska.
1995            Utbildad till strövtågsreseledare av TEMA Resor
1994            Deltagare i Svensk-Ryska SWEDARCTIC TundraEcology-94 expeditionen, på forskningsfartyget Academica Fedorov                        till Arktiska Ryska tundran i Nordenskölds fotspår genom Nordostpassagen. Svenska Polarforskningssekreteriatet
1994             Uppnått "En Svensk Klassiker" (Vasaloppet, Vätternrundan, Vansbrosim och Lidingöloppet under ett år)
1994             Expeditionsledare på UOAC's Alai-klätterexpedition -944 veckor till  Uzbeckistan/Kirgistan.
1994             Utbildad till alpin reseledare av STS vid Badgastain, Österrike
1992             Utbildad Fjälledare av Friluftsfrämjandet och STF
1992             Utbildad första hjälpen vid St. John Ambulance, Ontario, Kanada

1992             Grundare av UOAC, Uppsala Outing and Adventure Club förr studenter vid Uppsala Universitet
1988-1990     Dansvärd och danslärare (ordnar danser och danskurser) V-Dala Nation, Uppsala Universitet
1986-1989     Musiker och dansare  Uppsala Samba skola
1986-1988     Dansare i "Alegria" samba-preformance grupp, Uppsala 

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com