referenser

Rapporter AV HANS GELTER

Genom min medverkan i olika projekt och olika uppdrag har det genom åren blivit ett stort antal rapporter och handledningar som spänner sig över ett brett fält från upplevelseproduktion och besöksnäring, till digitalisering, forskning, pedagogik och biologi. Det har varit enormt lärorikt att ta del i dessa projekt och skriva mina rapporter, och hoppas att fler kan ha intresse och nytta av dem.

Om du laddar ned någon rapport och har nytta av den får du gärna swicha en liten summa (50 eller 100 kr) till 123 178 2486 och ange vilket rapport du bidrar till.

 2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport:Projektredovisning LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 9b: Åtgärd nr 9 Skötselplan för Rosfors Friluftsområde.. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 9a: Åtgärd nr 9 Projektledning, uppföljning, redovisning, workshops för nätverksbyggande. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 8: Åtgärd nr 8 Florainventering på ängar vid Fluggtjärnen. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 7: Åtgärd nr 7 Slyröjning ängar vid Fluggtjärnen, 3 900 m2 samt lieslåtterutbildning. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 6: Åtgärd nr 6 Slyröjning husgrunder vid Fluggtjärnen. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 4: Inventering av natur och kulturvärden i Rosforsområdet. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 4b: Rosfors Naturvärden: Rosfors naturhistoria, geologi och ekologi. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 4c: Rosfors Kulturvärden: Rosfors historia och kulturvärden. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 3a: Åtgärd nr 3 Gradering av stigar. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter H. LONA Rosfor Projektrapport 3b: Vandrings- och cykelleder i Rosfors Ekopark, LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 2:Åtgärd nr 2 Vilobänkar och grillplatser. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2023 Gelter, H. LONA Rosfors Projektrapport 1: Åtgärd nr 1 Restaurering, slyröjning och märkning av Malmvägen. LONA-projekt "Rosfors ekopark- Inventering, restaurering och information om  stigar och natur/kulturvärden.

2022 Gelter H. Projektrapport 4 Cyklande Piteå: Slutrapport Cyklande Piteå – MTB och cykelleder i Piteå, Leaderprojekt, Piteå kommun

2022.Gelter, H. Projektrapport 3 Cyklande Piteå: Redovisning Produktutveckling MTB-uthyrning. Leaderprojekt Piteå Kommun

2022 Gelter H. Projektrapport 2 Cyklande Piteå: Redovisning Cykelleder i Piteå. Leaderprojekt, Piteå kommun

2021 Gelter, H. Handledning "Drönarhandbok: - Allt du behöver veta om drönare inom turism"

2021 Gelter, H. Handledning "Introduktion till Google My Maps steg-för-steg"  Projekt Ekovandringsled.

2019 Gelter, H. Projektrapport 1 Cyklande Piteå: Sammanställning av gradering av cykel-  o vandringsleder i Sverige. Leaderprojekt Piteå Kommun

2019 Gelter, H. Kompendium "Guide till GUIDER på Solanderleden", Leader-projekt Solanderleden, Piteå Unika


2017 Gelter, H.Rapport Digital tourism - An analysis of digital trends in tourism and customer digital mobile behaviour. Research, Report Mission 3 for Intereg Nord Project Visit Artic Europe

2017. Heimtun, B, Gacía-Rosell, J-C och Gelter H. Cross-border cooperation - An analysis of challanges and obstacles for
           cross-border cooperation in the Visit Arctic Erurope area
. Research Report Mission 4 for Intereg Nord Project Visit Arctic
           Europe.

2017 Gelter H. Digital utveckling av Solanderleden, Rapport och Förslag. Leader-projekt Solanderleden, Piteå Unika

2016. Hoovinen, R., Lundstig, R., Gelter, H., Trapp, C. Nyman, B-L. Koncept till kreativ värdskaps- och skötselplan
          Solanderleden.
Projekt Solanderleden 2014-15, Destination Piteå  E.F.

2016 Gelter, H. Koncept och utbildningsförslag: Modell för utveckling och certifiering av värdskap inom DCB Destination
         Piteå.
Guide Natura för Destination Piteå ekonomiska förening. 

2015 Gelter H. WikiTrail, Digital utveckling av Solanderleden. Rapport till Styrgruppen Solanderleden 1 dec 2015. Leader-
         projekt Solanderleden 2014-2015, Piteå Unika

2014 Gelter, H. Solanderleden 2014-2015 Delprojekt: Produktutveckling - Ny teknik. Leader-projekt Solanderleden 2014-2015,
          Piteå Unika
 

2014 Gelter, H. Skärgårdsstrategi 2020 för Destination Piteå. Utvecklingsstrategi framtagen av Guide Natura inom Destination
         Piteå ekonomiska förening Leader Mare Boreale projekt "Skärgårdsupplevelser.


2013 Gelter, HTheoretical Reflection on the Concept of Hostmanship in the Light of Two Emerging Tourism Regions.
          Projekt report for .“Public-Private Partnership in Barents Tourism (BART)”, Multidimensional Tourism Institute, Lapland
          University Consortium, Lapland Institute for Tourism and Education, Rovaniemi, Finland

2013 Gelter H. m.fl. Action Plan – Roadmap to Tourism Development in the Barents Region, Projekt report for .“Public-Private
          Partnership in Barents Tourism (BART)”, Multidimensional Tourism Institute, Lapland University Consortium, Lapland Institute
          for Tourism and Education, Rovaniemi, Finland


2013 Gelter H. Solanderleden Manual: Organisk ledutveckling, Landsbygdsutveckling genom Inovation, Interpretation,
         Storytelling,
Projekt Solanderleden Berättar, Destination Piteå E.F., Tillväxverket

2012 Gelter H. Report Task 2.4 Creating Action Plan - Module 5 "Branding" Projekt report for .“Public-Private
          Partnership in Barents Tourism (BART)”, Multidimensional Tourism Institute, Lapland University Consortium, Lapland Institute
          for Tourism and Education, Rovaniemi, Finland

2012 Gelter, H.Sevice och Värdskap inom Piteås handel  - " Mystery Shopping" studie med  LTU studenter 2010-2011.
         Delrapport 1: Guldfynd.
Avdelningen för Medier, Ljudteknik och Upplevelseproduktion, Institutionen för för Konst,
         Kommunikation och Lärande, Lulå tekniska universitet.

2010. Gelter, H. Igloo Events och Igloo Camps. Resurser för innovativa vinterupplevelser och säsongförlängning av
          traditionella sommardestinationer, såsom Norrbotens skärgård.
Projektrapport Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå

2009. Gelter. H. Etablering av ett Swedish Lapland Expert Center for the Experience Industry i Piteå, Behovsanalys och
          projektförslag
, Luleå tekniska universitet och MUIP - Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå.

2007 Edler, G., Gelter, H., Skjernaa Hansen, N., Lundstedt, M., Nyqvist, J., Säll.B. Vessberg, L. Förslag till nationell certifiering
          av naturguider.
Arbetsgruppen för nationell certifiering av naturguider, NEST, Northern Periphery, Länsstyrelsen i
          Västernorrland.

2007 Gelter, H.  Guide för guider. Kompendium i guidning och interpretation. Kompendium för Guide Natura.

2007. Elenius, L., Gelter, H. Klefsjö, B. Rådelius, C. och Ylinenpää, H. Sammanfattning av projektet "Regional samverkan inom
          Turismområdet
. Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007. Elenius, L., Gelter, H., Klefsjö, B. Rådelius, C. & Ylinenpää, H.  Centrum för turism och upplevelseproduktion. Hur kan
          Luleå tekniska universitet dra nytta av erfarenheter från projektet och dess genomförtande?  Reflektioner från 
          projektgruppen.
Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007 Gelter, HForskning inom turism och upplevelseproduktion – två framväxande forskningsfält för det nya
         upplevelsesamhället
. Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Institutionen för Musik och
         Medier, Avdelningen för Medier och Upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007. Gelter. H.  Evenemangsforskning för hållbar evenemangsturism - IceLab och TestLab Acusticum. Rapport EU-projekt;
           CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Institutionen för Musik och Medier, Avdelningen för Medier och
           Upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

       

2007. Gelter. H. Från Linné till transmodern upplevelseguide - analys och kunskapsutveckling av guidens betydelse inom
           turism.
Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Institutionen för Musik och Medier, 
            Avdelningen för Medier och Upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007 Gelter. H. Upparbetningskostnader för professur i upplevelseprodsuktion. Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism
          och upplevelseproduktion, Institutionen för Musik och Medier, Avdelningen för Medier och Upplevelseproduktion, Luleå
          Tekniska Universitet.
 

2007. Gelter. H. Hållbar natur- och kulturturism; Guidens roll för kvalitetssäkring av upplevelsen och hållbar naturturism.
           Rapport EU-projekt; CTU - Centrum för turism och upplevelseproduktion, Institutionen för Musik och Medier, Avdelningen för

           Medier och Upplevelseproduktion, Luleå Tekniska Universitet.

2007 Gelter, H.  A story of Interpretative Guiding and Experience Production. pp.26-59, in IGU – Internordic Guide Education
         Project Report, Vocational College Lappia, Service, Tourism, Tornio, Finland.

2007 Gelter, H, Sletvold, O, & Saaritie, T.  Project IGU- Internordic Guide Education, pp 5-11 in IGU - Internordic Guide
         Education Project Report, Vocational College Lappia, Service, Tourism, Tornio, Finland

2007 Gelter, H. Kajakleder i Piteå Skärgård. 32 sidor, Guide Natura och Piteå kommun.

2007 Gelter, H. Karlsen, S., Berg, J. & Rådelius, C.  Forskning, ett nästa steg, Forskning strategiska åtgärder, sid 32-39 i
         Framtidsinsatser för upplevelseindustri och turism. Ett tillväxtförslag utifrån FUNK-processen. Mötesplats Upplevelseindustrin i
         Piteå.

2007 Anderdotter, G, Ernkvist, M. Gelter, H. Gustafsson I-B, Johansson, S, Johansson, M. & Svedmar, M. Utveckling av forskning
         och utbildning för och om upplevelseindustrin. Slutrapport: Del A Grundutbildning, Del B Forskning, Del C AHA-
         Akademin.
Blekinge tekniska högskola, Högskolan för design och konsthantverk Göteborg, Luleå tekniska universitet,  Örebro
         universitet, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Trollhättan, Malmö Högskola, Konstfack, Stockholm, genom KK-stiftelsen.


2006 Gelter, H. & Forsman, A. Utvärdering av PROJEKT NEPAL. Ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för upplevelsebaserat

         och globalt lärande. Rapporter – Pedagogik Lärande 2006:1, Inst. för utbildningsvetenskap, Ltu

2005 Gelter, H. Kaosverkstad - Metod för kreativa processer. Workshopmetod för AHA-Akademin Piteå januari 2005.Akademiskt
         Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

2005. Gelter, H. Definition av huvudämnet Upplevelseproduktion. Filosofiska Fakulteten, Lueå Tekniska Universitet

2003 Broman, F. & Gelter. HDen sista färden. Paddling i övre Råneälven. Friluftsfrämjandet

2002 Gelter, H. How can we improve our understanding of reflection? – A metareflection through the glasses of an
          evolutionary biologist.
Fo-Rapport/manuscript. Inst. För lärarutbildning, Luleå tekniska universitet

2001 Gelter, H. Strövtåg i Alperna 14-21 juli, Reseberättelse för TEMA-resor.

2000 Gelter, H. Strövtåg i Alperna 5-12 augusti, Reseberättelse för TEMA-resor.

2000 Gelter, H. Strövtåg i Alperna 5-15 juli, Reseberättelse för TEMA-resor.

2000 Gelter, H. & Forsman, A. 2000. Projekt Nepal - pedagogisk utveckling mot globalt lärande. Redovisning av pedagogisk
         rapport. Institutionen för lärarutbildning, Luleå telniska universitet, Strategiska medel för pedagogisk utveckling, Filisofsk
         Fakultet, LTU.

1998 Gelter, H. Får-Tex!, uppsats Friluftsfrämjandet, artikel Utemagasinet.

 1998 Gelter, H. Grottor, Uppsats

1998 Gelter, H. Att hitta en cool väg upp till bergets topp. Friskt Fläkt, Friluftsfrämjandet.

1998 Gelter, H. Strövtåg i Alperna 26juni -4 juli, Reseberättelse för TEMA-resor.

1997 Gelter, H. Strövtåg i Alperna 5 - 12 augussti, Reseberättelse för TEMA-resor.

1997 Gelter, H. Religion i Nepal. Kompendium för Projekt Nepal och TEMA-resor.

1997 Gelter, H. Vandring i Nepal med Tema-resor 6-21 mars 1997. Reseberättelse för TEMA-resor.

1996 Gelter, H. Storsafari i Tanzania med TEMA-resor 19 juli - 2 augusti. Reseberättelse för TEMA-resor 

1996 Gelter, H. Storsafari i Tanzania med TEMA-resor 16 februarii - 1 mars. Reseberättelse för TEMA-resor 

1996 Gelter. H. Vandring i Nepal med TEMA-resor 7-22 mars 1996. Reseberättelse för TEMA-resor.

1995 Gelter. H. Vandring i Nepal med TEMA-resor 23 november - 8 december 1995. Reseberättelse för TEMA-resor.

1993 Gelter, H. & Jakobsson, E. Rödvingetrastens dialekter i Abisko. Rapport Inst. för genetik, Uppsala Universitet

1988 Gelter, H. Avian speciation: by viscariance or by founder events? Essay for Graduate course in "Evolutionary Biology". Dep. of
         Genetics Uppsala University

1987 Gelter, H. Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) klämnd mellan trytande habitat och genetiska faror. En analys av
          genetiska konsekvenser av små populationer hos vitryggig hackspett. Doktoranduppsats för forskarutbildningskursen   
          "Genetics and conservation". Genetiska Inst. Uppsala Universitet

1984 Gelter, H. Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) and hybrids singing the song of the collared flycatcher (F. albicollis)
          on the island of Öland
. D/E-uppsats. Dept. of Zoology, Uppsala Universitet

1982 Gelter, H. Ekologisk genetik och evolution hos fåglar. D/E-uppsats. Genetiska Inst. Uppsala Universitet.

1982 Gelter, H. Elektroforetisk studie av rödvingetrast (Turdus iliacus). D/E-uppsats. Genetiska Inst. Uppsala Universitet

1981 Gelter, H. Populationsgenetisk studie av några mellansvenska populationer av Cepea hortensis och C. nemoralis. C-uppsats.
         Genetiska Inst., Stockholms Universitet

1981 Gelter, H. Giftiga evertebrater. C-uppsats. Zoologiska Inst. Uppsala Universitet

1981 Gelter, H. Sångdialektbildning hos rödvingetrasten (Turdus iliacus), hanens respons till närstående och icke-
         närstående dialekter.
 A-uppsats. Biologiska Övningslaboratoriet. Uppsala Universitet.

1978 Gelter, H. Naturinventering vid f.d. Mosjön, Specalarbete  årskurs 3, Naturvetenskaplig linje, Parkskolan, Hallstahammar

Beställ en Rapport

Är du intresserad av någon av mina rapporter som inte är länkade, kontaka mig så kan jag skicka dig en pappersvariant där sådan finns. 

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com