referenser

Tidigare uppdragsgivare

Jag har utöver anställningar (se om oss)  haft olika former av uppdrag såsom sakkunnig, föreläsare,  projektansvarig

UNIVERSITET och HÖGSKOLOR
Luleå tekniska universitet
Örebro Universitet
Umeå Universitet
Stockholms Universitet
Uppsala Universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Roskilde Universitet
Uppsala Universitet
Norges miljö- og biovetenskaplige universitet, Ås, Norge
The Arctic University of Norway, Alta, Norge
Högskolen i Finmark, Alta, Norge
UNIS, Lonyearbyen, Svalbard, Norge
Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland
Lapland University, Rovaniemi, Finland
Åbo Akademi, Åbo, Finland
Vocational College Lappia, Tornio
Queens University, Kingston, Kanada    
Yukon College, Whitehorse, Canada
LÄNSSTYRELSER
Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Västernorrland
KOMMUNER
Piteå Kommun
Luleå Kommun
FÖRETAG
LKAB
NEOK
TEMA Resor
ORGANISATIONER
KK-Stiftelsen
Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå
FÖRENINGAR
Nya Piteå Berättarförening
Norrbottens Ornitologiska Förening
Swedish Lapland Visitors Board
Destination Piteå Ekonomiska Förening/Visit Piteå
Destination Jokkmokk

UPPDRAG SOM Sakkunning

Detta är akademiska förtroendeuppdrag att vara sakkunnig för akademiska anställningar, disputationer eller utredningar.

2018-2019    Expertgranskare av forskningstansökningar till Skogssällskapet
2018             Betygsnämnd för Lusine Margaryan disputation "Commercialization of Nature through tourism",
                     ETOUR,Mittuniversitetet Östersund
2016             Opponent vid Helga Synnevåg Løvolls doktorsdisputation i Friluftsliv vid Psykologiska fakulteten, Universitetet Bergen
2016             Sakkunnig, examinator för Masteruppsats vid Institutt for reiseliv og nordlige studier,Fakultet for idrett, reiseliv og
                     sosialfag, Campus Alta, UiT Norges arktiske universitet
2016             Extern examinator till utbildning Naturveiledning, Institutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige
                     universitet, NMBU, Ås, Norge
2014-2015    Sakkunnig, Nationell utvärdering av högskoleutbildningar inom turism, UHÄ                              
2013             Sakkunnig för anställning universitetslektor i måltidskunskap och värdskap, Örebro universitet
2011             Sakkunnig för bedömning av sökande till anställning som ”førsteamanuens/førstelektor/høgskolelektor i naturbasert
                     reiseliv og opplevelseprodukjon ved Høgskolen Finnmark”, Alta Norge    
2010             Sakkunnig för bedömning av sökande till doktorandtjänst “Bärkraftig Fisketurism” vid Høgskolen i Finnmark, Alta,
                     Norge

1993             Opponent vid Truls Norum´s doktorsdisputation vid Inst.för Biokemi, Tromsø Univ, Norge.

AKADEMISKA Förtroendeuppdrag i styrelser och nämnder

Dessa är valda förtoendeuppdrag inom den akademiska organisationen.  Jag har lärt mig enormt mycket om universitet och högskolor genom att sitta i institutionsstyyrelser och fakultetsnämnder m.m.

1997-2002    Ledamot Fakultetsnämnden för Filosofisk Fakultet, Luleå tekniska universitet
1996-2000    Ledamot, Styrelsen för Centrum för forskning i lärande, Luleå tekniska universitet
1996-1999    Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet
1989-1994    Ledamot Institutionsstyrelsen för Inst. för genetik, Uppsala Universitet
1985-1989    Studeranderepresentant i institutionsstyrelsen för genetik, Uppsala Universitet
1981-1985    Studeranderepresentant i Biologiska Fakultetsnämnden, Uppsala Universitet
1979-1985    Studeranderepresentant inom Biologiska ämnesrådet, Uppsala Universitet

IDEELLA OCH ICKE-AKADEMISKA Förtroendeuppdrag

2020-            Styrelseledamot för Naturturismföretagen
2020-            Ordförande för Solanderleden ideell förening
2019-2020    Styrelseledamot för Solanderföreningen ideella förening
2016-2020    Ordförande för Destination Piteå ekonomiska förening/Visit Piteå ekonomiska förening 
2010-2018    Ledamot i Viltdelegationen, Länsstyrelsen i Norrbotten
2007-2016    Styrelseledamot för Destination Piteå ekonomiska förening
2007-2010    Ordförande i föreningen "Skärgårdsskydd i Norr"
2002-2004    Styrelseledamot för Svenska Naturskyddsföreningen iLuleå
2016-            Valberedningen för Projekt Nepal
1999-2016    Styrelseledamot för Projekt Nepal
1999             Grundare av föreningen "Projekt Nepal" Volontärorganisation och fadderverksamhet till fadderskolan Aspodel Public                         School, Katmandu,Nepal
1999-2004    Ordförande, Friluftsfrämjandet Luleå
1997-2001    Redaktionen för tidningen "Frisk Fläkt", Friluftsfrämjandet Luleå
1997-1999    Distriktsledare för Fjäll och Klättring, Nordbottens distrikt av Friluftsfrämjandet
1997-1999    Vice ordförande, Friluftsfrämjandet Luleå.
1976-1978    Styrelseledamot, SNF Surahammar.
1975-1978    Sekreterare, Surahammars Fältbiologer
1974-1976    Kassör, CUF Surahammar.

Editorial och Referee uppdrag

Detta är obetalda uppdrag från en vetenskaplig tidskrift att anonymnt för författaren fackgranska ett vetenskapligt manuskript inför en vetenskaplig publicering. Vetenskaplig förankring, referenser, metoder, data, analyser och slutsatser granskas minutiöst tillsammans med 2-3 andra sk. referees.

2020             Canadian Journal of Environmental Education 
2013-2016    Scandinavian journal of Hospitality and tourism
2001-2003    Reflective Practice                                    
1995-1991    Behavioural Ecology and Sociobiology
1994-1996    Behavioural Ecology
1991-1994    The Auk
1991-1993    Ecologia Montana

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com