referenser

Vetenskapliga artiklar av Hans Gelter

Jag har sedan jag tog min grundexamen i biologi 1985 fått förmånen att delta i ett stort antal olika forskningsprojekt i vitt skilda områden, från evolutionär genetik hos fåglar, kommunikation och sångdialekter hos fåglar, och Arktisk tundraekologi till utomhuspedagogik, friluftsliv, ekoturism och upplevelseproduktion. En tvärresa genom akademiska fält från biologi till pedagogik till psykologi och turismvetenskap. Bredd har alltid lockat mig framför smal specialisering och det är alltid ren nyfikenhet som har drivit mig, uppdragsforskning har inte lockande även om det är lättare att få forskningsanslag där. Därför har stor del av min forskning, t ex att bli docent inom upplevelseproduktion varit ofinansierat och bedrivits utöver 100% lärartjänst.
 
Jag har under dessa 30 akademiska år huvudsakligen varit anställd som undervisande lärare och publicerar 33 vetenskapliga peer-review bedömda vetenskapliga artiklar och 7 bokkapitel samt 55 vetenskapliga konferensbidrag (abtracts & full papers), 18 vetenskapliga övriga uppsatser och rapporter och 55 populärvetenskapliga artiklar. Jag har dessutom tagit fram 23 undervisningskompendier & läromedel. Och änn är inte den akademiska resan slut, jag har forskningsmaterial liggandes för ytterligare ca 10 publiceringar.

Gelter. H.2018  Learning to Listen in a More-Than-Human World. The Crex Crex Collective In. Jickling, B., Blenkinsop, S., Timmerman, N. and De Danann Sitka-Sage (Eds). Wild Pedagogics. Touchstones for Re-Negotiating Education and the Environment in the Anthropocene.  Palgrave Studies in Educationa lFutures. Palgrave MacMillian, Cham, Switzerland

Gelter, H. 2017.  Digital Tourism. analysis of digital trends in tourism and customer digital mobile behavior. Reeport for the Intereg Nord Visit Arctic Europe project

Gelter, H. 2016. Friluftsliv, Entrepreneurship and Experience Learning in Wilderness Educational Expeditions.  Manuskript.

Gelter J. & Gelter H. 2016. Conceptrual Development of the Meeting Room Environment based on Experience Production and the Creative Process. Manuscript

Gelter, H. & Zoel, T. 2016 A conceptual model of normative guiding for Transmodern tourism and sustainability.  Manuscript.

Zoel, T., Gelter H. & Rova, C. 2016. Sustainable Hunting and Fishing tourism in Northern Sweden. Identification and Analysis of Barriers for Development. Manuscript.

Maher, P.T., Gelter, H. Hillmer-Pegram, K., Hovgaard, G., Hull, J. Jóhannesson, Þ., Karlsdóttir, A. Rantala, O. & Pashkevich, A. 2014. Arctic Tourism: Realities & Possibilities. Arctic Yearbook. 2014, p. 1-17.

Gelter, H. 2013. Theoretical reflection on the concept of Hostmanship in the light of two emerging tourism regions. In Interregional tourism cooperation : experiences from the Barents. García-Rosell, J-C., Hakkarainen, M., Ilola, H., Paloniemi, P., Tekoniemi-Selkälä, T. & Vähäkuopus, M. (red.). Rovaniemi: Lapland University Consortium, s. 44-52 9 s.

Gelter H. 2013 Inverted tourism benchmarking - a new innovative development tool for tourist products and services. Manuscript 

Gelter, H. 2013 Please, give me service and a meaningful experience! - A theoretical reflection on service quality and hostmanship in perspective to two emerging tourism regions – the Barents and the Adrian Sea region.  Manuscript

Gelter, H. & Gelter, J 2013. An innovation lost: the ice dome concert hall project in Piteå. In The Value of Arts and Culture for Regional Development: A Scandinavian Perspective. Lindeborg, L. & Lindkvist, L. (red.). London: Routledge, s. 252-266 15 s., 

Gelter, H. 2012. Learning from a Distressed Loon. Pathway, The Ontario Journal of Outdoor Education  24(4) p. 28-29

Lamers, M. & Gelter, H. 2012.  Diversification of Antarctic tourism: the case of scuba diving expedition.  Polar Records 48 (03), pp 280 290

Gelter, H. 2012. Snow as an artistic material, examples from Northern Europe. In Breiling, M. & Knutsson, S. (Eds.) Value of Snow Cover. Manuscript

Gelter, H. 2011 Polar tourist experiences: challenges and possibilities for transmodern tourism. In Polar Tourism: A Tool for Regional Development. Grenier, A. & Muller, D. (red.). Québec : Presses de L'Université du Québec, Kap. 9

Maher, P. & Gelter, H. 2010. A commentary on Polar Tourism Conferences in the International Polar Year (2007-2009).  Tourism in Marine Environments Vol 6(4) pp 185-188.

Gelter, H. 2010. Friluftsliv as Slow and Peak Experiences in the Transmodern Society. Norwegian Journal of ’Friluftsliv’: An internationally peer reviewed electronic journal published under the auspices of North Troendelag University College. Editor in chief: Aage Jensen.

Gelter, H. 2010. Total Experience Management – a conceptual model for transformational experiences within tourism. Pp 46-78 in “Proceedings The Nordic Conference on Experience”. TRITONIANA 10

Gelter, H. & Gelter, J. 2010. Ice Dome Concert Hall I Piteå. Lärdomar från ett innovativt utvecklingsprojekt. pp.376-399. In Lindeborg, L. & Lindkvist, L. (eds). Kulturens Kraft, För regional utveckling. SNS Förlag, Stockholm.

Gelter, H. 2007. Friluftsliv as Slow Experiences in a post-modern “Experience” Society. Pp.37-46 In: Henderson, B. & Vikander N. (eds.) Nature First, Outdoor Life the Friluftsliv Way. Natural Heritage Books, Toronto

Gelter, H. 2006. Towards an understanding of experience production. In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 4. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 28-50

Gelter, H. 2006. Experience production in digital media and games. In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 4. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 136-155

Gelter, H. 2005. Genuine Friluftsliv as a way to great natural experiences and professional experience production.  In Kylämen, M (ed.) Articles on Experiences 2. Lapland Center for the Experience Indstry, Rovaniemi, pp. 8 -26

Gelter, H. 2003 Why is reflective thinking uncommon? Reflective Practice 4:3 pp 337-344

Gelter, H.P. 2000. Friluftsliv - The Scandinavian philosophy of Outdoor recreation.  Canadian Journal of Environmental Education vol.5 p77-92 
 
Fredga, K., Fedorov, V., Gelter, H. Jarell, G., Thulin, C.-G.  1996 Genetic studies in Lemmings. Swedish Russian Tundra Ecology Expedition- 94. A Cruise Report, pp 235-242

Fredga, K. , Fedorov, V., Gelter, H., Jarell, G., Thulin, C.-G. 1995 Swedish-Russian Tundra  Ecology Expedition 94. Swedish Polar Research Secretariate, pp. 235-242.

Gelter, H.P. 1994. The Birds of Western Palearctic Vol. VI. Warblers and Thurshes. The Birds of the Western Palearctic Vol. VII Flycatchers to Shrikes. The Auk 111(1)-43.

 Gelter H.P., Tegelström H. & Gustafsson L. 1992. Evidence from hatching success and DNA fingerprinting for fertility of hybrid pied x collared flycatchers Ficedula hypoleuca x albicollis. Ibis 134:62-68

Gelter, H. Gustafsson, L. Tegelström, 1992 H. Hybrid fertility according to Haldane´s rule confirmed by hatching success and DNA fingerprinting between Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Ibis 134: pp.62-68
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1992. High frequency of extra-pair paternity in Swedish pied flycatchers revealed by allozyme electrophoresis and DNA fingerprinting. Behav. Ecol. Sociobiol. 31:1-7
 
Laikre, L. Tegelström, H. & Gelter H.P. 1992. DNA fingerprinting of captive wolfs (Canis lupus). Hereditas 117:293-296.
 
Gullberg A., Tegelström H. & Gelter H.P. 1992. DNA-fingerprinting reveals extra-pair fertilization in great and blue tits (Parus major and P. caeruleus). Hereditas 117:103-108.
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1991. Genetic differentiation between two closely related flycatcher species (Muscicapidae) Acta XX Congressus Intern. Ornith. Vol. 1:592-599. Christchurch, New Zealand 1990.
 
Gelter, H.P. & Tegelström, H. 1990. Restriction enzyme cleravage of nuclear DNA reveals differences in repetitive sequences in two species pairs (Ficedula and Parus). Auk 107:429-431
 
Tegelström, H. & Gelter, H.P. 1990. Haldane's rule and sex biassed gene flow between two hybridizing flycatcher species (Ficedula albicollis and F. hypoleuca, Aves: Muscicapidae) Evolution 44:2012-2021
 
Tegelström H., Gelter H.P. & Jaarola M. 1990. Variation in pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) mitochondrial DNA. Auk 107:730-736
 
Gelter, H.P. 1989. Genetic and behavioural differentiation associated with speciation in the flycatchers Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Doktorsavhandling vid Uppsala Universitet, Acta Universitatis Upsalensis no 210.
 
Gelter H.P., Tegelström H. & Ståhl G. 1989. Allozyme similarity between pied and collared flycatcher (Avers: Ficedula hypoleuca and F. albicollis). Hereditas 111:65-72

Gelter, H. 1989. Är det möjligt att följa pågående artbildning hos fåglar? Genetik och Humaniora Vol. 1. (Ed. A Lundqvist), Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Lunds Univ. Press, sid. 37-45

Gelter H. & Tegelström H. 1988. Sex biassed differences in gene flow between nuclear and cytoplasmic DNA in the parapatric flycatcher species Ficedula hypoleuca and F. albicollis. Genome vol 30 suppl. 1:386
 
Tegelström H., Wyöni P.-I., Gelter H.P.& Jaarola, M. 1988. Concordant divergence in proteins and mitochondrial DNA between two species in the genus CletrionomusBiochem. Genet. 26:223-237
 
Gelter,H.P.1987. Song differences between the pied flycatcher Ficedula hypoleuca, the collared flycatcher F. albicollis and their hybrids. Ornis Scand. 18:205-215

Beställ en artikel

Är du intresserad av någon av mina publikationer som inte är länkade, kontaka mig så kan jag skicka dig en pappersvariant där sådan finns.

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com