referenser

Tidningsartiklar AV HANS GELER

Som lärare och forskare hinner man oftast inte med den tredje uppgiften, att sprida information och kunskap utanför akademin, eftersom det uppdraget är obetalt inom akademiska tjänster. Däremot har mitt engagemang inom Friluftsfrämjandet och som redaktör för föreningstidningen Frisk Fläkt vid lokalavdelningen i Luleå genererat ett antal tidningsartiklar.

2008. Gelter. H. "Vi samarbetar gärna med näringslivet, men det måste handla om en win-win situation", sid 8 i Mässgestaltning i nya former. Ett projekt i samverkan mellan universitet och företag. MUIP - Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå.


2006 Gelter, H. Utomhuspedagogik – Ett lärande för Agenda21 i Upplevelsesamhället?  Inst. för Musik och media, Ltu

2002 Gelter, H. Har vi en pedagogik för Agenda 21? Biologen 4/2002, sid. 17-24

2000 Gelter, H. Friluftsliv mer än en aktivitet. Krönika sid. 97 Ute-Magasinet nr. 2/02

2000 Gelter, H. Artic Winter Multisport, Frisk Fläkt, Friluftsfrämjandet Luleå

1999 Gelter, H. Välj ull i vinter. s 82-85. UTE-Magasinet nr. 8/1999.

1999 Gelter, H. Ordförande har ordet. s.1-2. Frisk Fläkt 4 Dec.1999.

1999 Gelter, H. Undervisning på schemat: Ny Natur- och Friluftslärarutbildning. i Luleå. s.4-5. Frisk Fläkt 4/Dec. 1999.

1999 Gelter, H. Ledare. s. 1-2. Frisk Fläkt 2/Maj-99.

1999 Gelter, H. Utbildningssystemets stora misslyckande. Talarstolen TRIK s.7 nr. 79/1999 & Högtryck s.6 nr. 18/1999.

1998 Gelter, H. Forsäventyr i Råneälven. s. 2-4, Frisk Fläkt 3/Sept.-98.

1998 Gelter, H. Får-tex! s. 4-7, Frisk Fläkt 2/Maj-98.

1998 Gelter, H. Att hacka is. s. 3-4, Frisk Fläkt 4/Feb-98.

1998 Gelter, H. Att hitta en cool väg till bergets topp. s.6-7 Främjaren 4/98.

1998 Gelter, H. Det behövs en coolfaktor. s.2-3 Främjaren 3/98.

1997 Gelter, H. Översyn av Friluftsliv/utomhuspedagogik på Pedagogikutbildningarna. BIONYTT 97-1006

1997 Gelter, H. Översyn valbara kurser i Miljö/Natur/Biologi. BIONYTT 97-11-13

1997 Gelter, H. Friluftsliv på schemat del 1. Universitetet. s. 5-6, Frisk Fläkt 3/Nov.-97.

1997 Gelter, H. Ledare: Vad är Friluftsliv? s. 1, 4-6, Frisk Fläkt 2/Sept-97.

1997 Gelter, H. Klättring på programmet!. s.3-5, Frisk Fläkt 1/Juni-97.

1997 Gelter, H. Nu satsar vi på fjällverksamheten. s.5-6, Frisk Fläkt 1/Juni-97.

1993 Fredriksson, R. & Gelter, H.P. BWP - nära nog fullbodad klassiker. Fåglar i Uppland 20:219-221.

1990 Gelter, H.P. Existerar arter i evolutionära samanhang? Biologen 3/1990:32-41

1989 Gelter, H.P. Är det möjligt att följa pågående artbildning hos fåglar? Genetik och Humaniora Vol. 1. (Ed. A Lundqvist), Meddelanden från Erik Philip-Sörensens Stiftelse för främjande av genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Lunds Univ. Press, pp. 37-45.

1987 Gelter, H. Ortstrohet och sångdialekter hos rödvingetrast. Ringiform 10:27-28

Beställ en artikel

Är du intresserad av någon av mina artiklar som inte är länkade, kontaka mig så kan jag skicka dig en pappersvariant där sådan finns.

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com