projektledning

Projektledning

Hansi Gelter har lång erfarenhet som både medverkande i lokala nationella och internationella projekt samt som projektledare och har varit initiativtagare till de flesta projekt han har lett.

PROJEKTLEDNING

2021-2023 Projektledare LONA-projekt "Rosfors Ekopark - Inventering, restaurering och information om stigar och
                  natur/kulturvärden”, Piteå Kommun & Solanderleden ideell förening
2020-2022 Projektledare "Modell för eko-vandringsleder – Nätverksbaserad Nature's Best Sweden certifiering av entreprenörer
                   längs vandringsled" Landsbygdsstöd Jordbruksverket , Solanderleden ideell förening
2018-2022  Projektledare ”Cyklande Piteå – MTB och cykelleder i Piteå”, Leader-projekt,Piteå Kommun.
2013-2014  Projektledare ”Skärgårdsupplevelser”, Mare Boreale/Leaderprojekt under Destination Piteå E.F.
2012-1914 Projektledare”Kanotvåg i Norr” Mare Boreale/Leader-projekt under Piteå Unika
2010           Projektledare för Pilotprojekt (tripel-helixsamverkan) inom Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå, bl.a. Tecnical Visits
                    ”Från frö till produkt” åt Smurfit Kappa
2006-2007 Projektledare Hållbar natur- och kulturturism. CTU-Centrum för turism och upplevelseproduktion, Luleå Tekniska
                   universitet
2006-2007 Projektledare Evenemangsturism och media, CTU Centrum för turism och upplevelseprouktion, Luleå tekniska
                   universitet
 

Projektmedverkan

2023          Moderator på två seminarier inom Leader-projektet Strärkt Service längs leden, Solanderleden IF.
2021-2022 Workshopsledare 4 workshops, samt framtagande av aktionsplan inom inom projekt  "Samverkan besöksnäring inom
                   Pite Älvdal", Kreativa Företagare/byar E.F.
2020-2022 Anlitad konsult i Spira Mare projekt "Samverkan Besöksnäring Pite Älvdal", projektägare Kreativa Byar i Älvsbyn
                   Ekonomiska förening
2020-2021 Anlitad konsult i Interreg-projekt "Artics Airborn 3D-AA3D" Avd. digitala tjänster och system, Luleå tekniska universitet 
2018           Anlitad konsult i "Strategi och verktyg till utveckling av ekoturism i Danmark - med avseende på stadsnationalparker.
                   Innovationsfonden och RUC- Roskilde Universitet
2016-2017 Utrednings och forskningsuppdrag inom Visit Arctic Europe projektet: Mission 3 - Trender inom digital turism och gästers
                  mobila beteenden; Mission 4 Cross-border samverkan – utmaningar och hinder för gränsöverskridande samverkan 
                  inom Visit Artctic Europe området. Poarctic projekt Visit Artic Europe, genom Swedish Lapland Visitors boards
2016-2019 Partner, styrgupp, arbetsgrupp m.m. Solanderleden utvecklar landsbygden, Leader projekt Jordbruksverket genom Piteå                   Unika
2016-2019 Partner, styrgrupp, arbetsgruppm.m. Solanderleden från kust till kust, Leader-projekt Jordbruksverket, geonm Piteå
                   Unika
2014-2019 Partner, styrgrupp, arbetsgrupp m.m. Solanderleden 2014-2019, Leader-projekt Jorbruksverket genom Piteå Unika 
2014-2015 Partner, styrgrupp, arbetsgrupp m.m. Solanderleden 2014-2015, Projekt Länsstyrelsen Norrbotten, genom 
2012-2013 Partner, styrgrupp, arbetsgrupp m.m. Solanderleden Berättar, Projekt Tillväxtverket genom Piteå Presenterar E.F.
2010-2012 Partner i Kolarctic BNPI projekt BART Public-Private Partnership in Barets Tourism
2012           Universitetspartner, ledningsgrupp m.m. Förstudie Bondeleden Spira Fyrkanten projekt, genom LRF Norrbotten
2009           Universitetspartner till Gröna Piloter - Pilotled vandringsled Bondeleden, LRF Norrbotten
2006-2007  Processledare Pilotprojekt Linné i Piteå, Solandersymposium och produktutveckling och samverkan kring Linnéåret
                   2007. Projekt inom MUIP - Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå
2006-2007  Processledare för ThinkTank inom pilotprojekt Industriella Upplevelser och Thinktank för                     
                   Upplevelsekompetens
. Projekt inom MUIP - Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå 
2006-2007  Arbetsgrupp i projektet FUNK (Forskning, Utbildning, Näringsliv, Kultur) i Piteå.Projekt inom MUIP - Mötesplats
                   Upplevelseindustrin i Piteå
2006-2007  Medverkande i Utveckling av forskning och utbildning för och om upplevelseindustrin. KK-stiftelseprojekt med 7                       medverkande högskolor
2005           Medverkande i AHA-Akademin block 6 Upplevelseproduktion och turism, 12-13 januari Piteå 2005. Projekt inom                         MUIP - Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com