Föredrag

Tidigare föredrag

2023  LONA projekt vid Ekopark Rosfors. Webbinar Centrum för Naturvägledning, SLU, 2023-12-08. Ladda ner  här >>
2023  Interpretation, Vad, varför, hur? Webbinar Interpret SWEDEN 2023-11-07. Ladda ner här>>
2023  Solanderleden och Nationellt Ramverk Vandringsleder. Vandrande workshop, Visit Västerbotten och Länsstyrelsen
          Västerbotten. Rosfors 2023-09-05.
2023  Utmaningar och hinder du möter för att förverkliga och sälja dina produkter. Nätverksamöte med Luleå tekniska
          universitet, Jössgården 2023-10-16. 
2023  Min resa till ett boende - Piteå Ekoretreat. Seminarie "Mera boende - Fler besökare" Örnvik, Leader Projekt "Stärkt service
          kring leder SSKL 2022) 
2023  Hållbar turism - Hållbart boende på landsbygden. Seminarie "Mera boende - Fler besökare" Örnvik, Leader Projekt "Stärkt
          service kring leder SSKL 2022) 
2023  Mörker och kylans effekter på människan. Föredrag 2023-02-10 för "Världens coolaste seminarium om mörker, kyla och
          vintersim,  Projekt "Coolaste Centrum", Skellefteå Älvdal Leader. Ladda ner här>>
2022  Transformativ turism - Vad, varför, hur? Österlens Folkhögskola. 2022-04-25 Ladda ner här >>
2022  The Scandinavian concept of Friluftsliv, nature contact, nature view and how to connect with nature. Stonybrooke
          University, New York , USA. Film på Youtube.
2022  What happende to tourism digital transformation and smart destinations? Challanges of post Covide nature tourism
          in northern Sweden.
Lapland University of Applied Science, Rovaniemi, Finland. Ladda ner här>>
2022  Vad är interpretation? Skillnaden mellan att guida och interpretera. Webinar för Certifierade Naturguider 2022-03-24
          genom Naturturismföretagen. Ladda ner här>>
2022  Försäkringar för Ekoturismföretag. Webbinar 2021-12-07 "Hållbar Naturturism i Halland". Region Halland. Ladda
          ner här>>
2021  Hälsorelaterad Ekoturism i skyddad  natur. Webbinar för förvaltare av skyddad natur 2021-12-09, SNV Centrum för
          naturvägledning, SLU. Ladda ner här>>
2021  Hållbar turism genom transformativ turism. Webbinar Hållbar turism 2021-11-17.  Woods & Water, Linda Staaf. Ladda ner            här>>
2021  Vad händer inom turism? Webbinar för Rotary Luleå 2021-05-03. Ladda ner här>>
2021  Att bygga naturturistiska upplevelser (forskning och evidence), Upplevelseturism och transformativ turism. Webbinar
           2021-03-10. Medlemsforum "Med naturen som arena för en hållbar utveckling" Naturturismföretagen. Ladda ner här>>
2020  SMART Destinations and developing technologies - Enhanced Destination Experiences. Lecure AC Class for
          Developing Destination Experiences, Laplans University Applied Science, september 2020. Ladda ned här>>
2020  Solanderleden en eko-vandringsled. Wbbinar 2020-05-28 ASSL Upgrade, Visit Swedish Laplan Visitors Board. ladda ner
           här>>
2020  Visit Piteå Ekonomiska Förenings Framtid. Föredrag workshop 2020-02-14, Visit Piteå. Ladda ner här>> 
2019. Norrbottens Naturreservat - Reflektioner och perspektiv. Föredrag vid "Samtyal med Lsandshövdingen - Norrbottens
           naturreservat - utmaningar och möjligheter? Residentet, Luleå, Länsstyrelsen Norrbotten. Ladda ner här>>
2019  Naturturismverksamhet i skyddad skog. Utomhusföredrag 2019-08-28 i Lustgårdens Naturreservat, Miljö- och
           Jordbruksutskottetts Piteåbesök, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveaskog. 
2019  Norrbottens Naturreservat - Reflektioner och perspektiv. Föredrag 2019-09-05 vid Rundabords-samtal om Turism på
          annans mark. Naturturismföretagen och LRF, SkellefteåLadda ner här>>
2019  Piteå som turistdestination - möjligheter och utmaningar, Föredrag 2019-11-05.Piteå Nya Berättarförening. Ladda ner
          här>>
2019  Hållbart entreprenörskap. Seminarium 2019-01-24 Kalix, och 2019-02-14 Harads, Lönsamma affärer  och hållbart
           företagande, LRF Norrbotten Kompetensutveckling. Ladda ner här>>
2018  Digitale framtidstrender. Konferensföredrag för SNOW Vinterkonferensen for Reselivet i Nord-Norge, Alta 2018-06-14.
           Arctic  365, UiT, NordNorge. Ladda ner här>>
2018  Samiskt upplevelsenätverk för mat och turism? Workshop 1 "Bildande av samiskt nätverk" Gällivare 2018-02-27 och
          Workshop2 2018-04-18. VALLE Utvecklingsnod Sapmi. Ladda ner här>>
2018  The tranamodern guide - beyond co-production and traditional sustainability. Workshop "Research and development of
           urban ecoturism" Roskilde 2018-02-17. INUT Innovation og udvikling af bearedygtig bynaer naturturism, RUC; Köpenhan
           Universitet. Ladda ner här>>
2018  Destination Piteå, a part of Swedisah Lapland. Presentation vid LUC FAM trip 2018-10-11.Destination Development
          Project, at Multidimensional Tourism Institute (MTI), Lapland University of Applied Sciences. Ladda ner här>> 
2018  Trends and Challanges in digital tourism and SMART destinations. Föredrag  2018-10-18 Destination Piteå Ekonomiska
          Förening. Ladda ner här>>
2017  The transmodern guide - beyond co-production and traditional sustainability. Föredrag Seminarium "Tour Guiding and
           Sustainability, Flipping the Gap" Wiasby, Gotland 2017-12-07 Uppsala  Universitet & campus Gotland. Ladda ner här>>
2017 Hur ska vi göra Jokkmokk till ett internationellt centrum för samiska upplevelser? Workshop 1 Jokkmokk 2017-03-22
         Jokkmokks samiska nätverk, DCB Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk. Laddad ner
          här>>
2017  Att förbereda sig inför mässan - att kunna presentera, pitcha och gestalta. Workshop 2 Jokkmokk 2017-02-16. DCB
          Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk. Ladda ner här>>
2017 Konsten att pitcha professionellt - om konsten att presentera och sälja sitt företag och produkter.  Workshop 1
         Jokkmokk 2017-02-15. DCB Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk. Ladda ner här>>
2017  BOKUN-Road-trip, från registrering till produkt. Workshop 2017-04-25 Jokkmokk "Hands-on att komma igång med
          Bokun", DCB Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination Jokkmokk. Ladda ner här>>
2017  Keynote speaker på Seminariet ”Tour Guiding and Sustainability: Fillin2g the Gaps, Visby, Uppsala Universitet
2017  Guideteknik. Workshop Jokkmokk 2017-04-26. DCB Destination Capacity Building in Swedish Lapland, Destination
          Jokkmokk. Ladda ner här>>
2016  Kommunikation i djurvärlden- sångdialekter hos rödvingetrasten. Föredrag för Norbottens ornitologiska förening 2016-
          11-08. Ladda ner här>>
2015  Polar guide ethics and codes of Conduct among staff and students. Föredrag 24th Nordic Symposium on Tourism and
          Hospitality Research, Oktober 1-3 2014, Reykavik, Island. Ladda ner här>>
2015  What is place innovation? Place innovation in Swedish Lapland.Föredrag vid 24th Nordic Symposium on Tourism and
          Hospitality Research, Oktober 1-3 2014, Reykavik, Island. Ladda ner här>>
2014  Hostmanship and responsible hospitality, "Soft" dimensions of destination development. Föredrag 2014-10-20 för
           "Artic Tourism & Resposible Hospitality", Lapland University of Applied Science, Rovaniemi, Finland. Ladda ner här>>
2014  What do we mean by experience production? Föredrag för The 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality,
           session Values of Tourism Research & Scholarship. 2-4 oktober 2014 Copenhagen. Ladda ner här>>
2014  Experience production: Tool for Transmoderm (green) tourism. Föredrag på TURID Network cours 1014 "Geen Care
          Tourism in the Nordic-Batic Region". Gauja Nastinal Park, Lavia. Ladda ner här>>
2013  The Solander Trail - an innovative hiking trail development process based on the Experience Economy paradigm.
           Föredrag vid "the 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodö and Lofoten islands, 24-27 seåtember
           2013, session 5.5 Innovative packaging of xperiences. Ladda ner här>>
2013  Föreläsning Arctic Tourism, vid Rovaniemi University of Applied Sciences, the School of Hospitality Management,
          Rovaniemi, Finland
2013  Climate change and Sustainability. Föreläsning på TURID  Netwoork course 2013 "Green Care" Rovaniemi, Finland  13-18 January 2013
2012 Eco tourism as the northern tourism salvator. fördrag för The 2012 Thorvald Stoltenberg Cpopnference "The Barents
          region as a tourism destination?, Kirkenes, Norway 2-3 octoopber 2012. Ladda er här>>
2011  Klimatförändringar & Polarturism - Student-On-Ice Antarctic expedition 2009 och 2011. Föredrag för Fortifikationsverket
          FE-Träff Furunäset Piteå 19  maj 2011. Ladda ner här>>
2011  Föredrag och utbildning till ”Gränslösa Guider”, Storuman.
2010  How to develop successful tourism business? The reality of a northern rural tourist entrepreneur. Föredrag för The
           7th Circumpolar Agricultural Conference, Alta, Norway 6-8 september 2010. Ladda ner här>>
2010  Tourism and Enviroment, Climate change, Sustainability and Transmodernity - what doesa it mean for Northen
           Tourism?
Föredrag för The 7th Circumpolar Agricultural Conference, Alta, Norway 6-8 september 2010. Ladda ner här>> 
2010  Klimatförändringar, Polarturism och Generation G - Student-On-Ice Antarctic expedition 2009 och 2011. Föredrag för
          Lions Piteå 2010-04-04. Ladda ner här>>
2010  Guide ethis and Polar tourism impact. Föredrag International Polar Year  IPY Oslo Science Conference 2010 " session
           Human Impact in the Artic and Antarctic: Environmental and management implications. Ladda ner här>>
2010  Disneyfication of the Polar Experience - Ice- and snow hotels, snow castles and igloo villagees. Föredrag vid 2nd
           International Polar Tourisdm Research Network Cnference "Tourism, People and Protected Areas in Polar Wilderness, 
           Abisko 2010-06-13. Ladda ner här>>
2010  Trender, Transmodernitet och Teknik. Föredrag vid Framtidsseminariet, Östersund.
2009  Klimatförändringar, Polarturism och Generation G – Student-On-the-Ice Antarctic expedition 2009 och 2011. Föredrag
           för Rotary Pitep 23 oktober 2009. Ladda ner här>>
2009  Guidens roll för kvalitetssäkring av upplevelsen, service och värdskap inom guidning.  Inbjudet föredrag, Gränslösa
          Guider, Botnia-Atlantica Projekt seminariet, Kittelfjäll 3 dec.
2009  TEM - a tool for Experience Production and Transmodern tourism. Inbjuden plenarieföredrag,  RAMK Seminar, 
           Rovaniemi University of Applied Sciences, Rovaniemi 28th okt 2009. Ladda ner här>>
2009  The program of Experience Production at LTU. Inbjudet föredrag, IBS-group meeting, Innovative Business Service,
          Rovaniemi University of Applied Science, Rovaniemi 27 okt.
2009  Experience Production and the Guide roll for sustainable tourism. Inbjudet föredrag, Seminarium Transmodern turism för
          hållbar utveckling, Centrum för Naturvägledning, Sveriges Lantbruksuniversitet, 14 okt.
2009  Experience production and Experiential learning, Guide Ethics, Sustainable Tourism. Inbjudet föredrag, Eco Tourism
          Seminar, Svalbard Guides, Høgskolen I Finnmark & UNIS, Lonyearbyen Svalbard 9-10 okt.
2009  Transmodern turism för hållbar utveckling. Seminarium, Centrum för Naturvägledning , SLU 2009-10-14
2009  Trender inom turism. Workshop "Det händer på landet i Piteå" Pite Unika, Norrskensgården  2009-09-25. Ladda ner här>>
2008  Experience Production Program and transformations in the experience production. Inbjudet föredrag,  Experience
          Expert Event, Expert Center for the Experience Industry LEO,  Levi, Finland, 23-24 jan
2008  Upplevelsenäringen – en av fem tillväxtbranscher I RUP:en. Föredrag, Regionala beredningen Internat, Ebbenjerka,
           Luleå 3-4 novovember 2008. Ladda ner här>>
2008  Sustainable Experience production within Polar Tourism? Inbjudet föredrag, University of the Arctic Thematic Netwoork              Northern Tourism conference, Alta- North Cape 22-25 may
2008  Tourism in Northern Sweden. Inbjudet föredrag, Barents Tourism Today and tomorrow I. Saariselkä Finland 12-13 Feb.
2007  Hållbar utveckling, det transmoderna samhället och vad det innebär för oss? Inbjudet plenarieföredrag, Länsstyrelsens
          Dag, Länsstyrelsen Norrbotten, 6 dec.
2007  Hållbar utveckling genom turism och upplevelser – är det möjligt. Inbjudet Planarföredrag, Norrland i Europa och
          Värden! Konferens om Norrlands Tillväxt, Länsstyrelserna i Norrland, Östersund 28 nov.
2007  Turistentreprenörens nya roll inom upplevelseindustrin – från informatör till upplevelseproducent. Inbjudet föredrag,
          Turismforum 07, Luleå 25-26 okt.
2007  Utomhuspedagogik – följ med oss ut för att lära in. Inbjudet plenarföredrag, Enabygdens Naturskola, Enköping 28 sept.
2007  Biologisk mångfald. Inbjudet plenarföredrag Miljökonferens "Miljöforum Norr 07" 31/5-1/6 Luleå
2007  Affärsutveckling genom upplevelseproduktion? Inbjudet föredrag Upptaktskonfererns, Arvidsjaurs Kommun, 17 April
2006  Utomhuspedagogik – vad är det? Inbjudet föredrag, Dans i skolan, Nationell konferens om utomhuspedagogik och dans i
          skolan, 8-9/2, Musikhögskolan i Piteå
2006  Skogliga upplevelser. Inbjudet föredrag, Skogens vidare värden. Skogsvårdsstyrelsen regional konferens, 7-8/11 Skellefteå.
2006  Kunskap om fritid, upplevelse och turism. Inbjudet föredrag, Fritidens betydelse för en region. Konferens Skellefteå 17 okt.
2006. Olika perspektiv på turism och upplevelseindustrin inom LTU. Inbjudet föredrag, Hur kan universitetet bidra till ökad
          konkurrenskraft inom turism och upplevelseindustri? Luleå tekniska universitet 19 jan.
2006. Utomhuspedagogik i teori och praktik. Inbjudet plenarieföredrag. Kompetenskonferens Enabygdens
          Naturskoleverksamhet. Enköping 28 sept.
2005  Går det att kvalitetssäkra turismupplevelser? Inbjudet föredrag,  Mötesplatsforum 05, Upplevelseindustrin i Sverige, Piteå
          27-28 April
2005. Naturturism – därför söker vi starka upplevelser. Inbjudet föredrag, Länsstyrelsens Inspirationsseminarium om
          Naturreservat,  Dundret 18-19 jan. 
1986 Vad sjunger fåglar och varför? Föredrag 3 december 1986 vid HMC sal 4, Föreningen för Populärvetebskap, Uppsala
          universitet 
1986 Varför har rödvingetrasten dialekter? Föredrag 13 november 1986 Uppsala Fältbiologiska Sällskap, Inst för Zoofysiologi.
1983 Genetiska aspekter på fåglars sångdalekter. Seminarium 2 december 1983 vid inst. för genetik, Uppsala universitet.
               

Kontakta MIG för mer information och bokning

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com