referenser

Kompendier och läromedel av Hans Gelter

Som universitetslärare producerar man ständigt nytt undervisningmaterial och kompendier, liksom studiehandledningar och andra läromedel, såsom labhandledningar, aktivitetsbeskrivningar, seminarieuppgifter m.m. Läromedel med kortare livslängd är kurshemsidor som jag var bland de första att utveckla redan 1998 på Lärareutbildningen vid då Luleå tekniska högskola. Innovation, entreprenörskap, gemensamt kunskapsbyggande och eget ansvar har varit ledord för min pedagogik.

2015  Zoglowek, H., Waaler, R. & Gelter H. Laering, opplevelse, natur del 1:2.  Master i Idrettsvitenskap IDR-3911. UiT, Norges Arkiske Universitet, Finnmarksfakultetet, Idettshögskolen, Campus Alta.

2015  Zoglowek, H., Waaler, R. & Gelter H. Laering, opplevelse, natur del 2:2.  Master i Idrettsvitenskap IDR-3911. UiT, Norges Arkiske Universitet, Finnmarksfakultetet, Idettshögskolen, Campus Alta.
 
2010 Studiehandledning U0021F Sensorik och Gastronomi, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 Studiehandledning U0015F Service och värdskap inom upplevelseproduktion, 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 StudiehandledningY0005F Kreativitetsmanagement för medie- och upplevelseindustrin. 7,5 hp, Luleå tekniska universitet

2010 Handledning i ”Mystery Shopping” för Servicekvalitet och Värdskap, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK708/Y0005F Kreativitetsmanagemen 5pt/7,hhp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK120/U0019F Äventyrs och friluftskunskap för upplevelseproduktion 10p/15hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandlening MEK119/U0014F Interpretation och guidning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK704 Kulturkunskap och kulturhistoriska upplevelser 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2008 Studiehandledning MEK703 Naturkunskap och landskapsupplevelser 10p/15hp Luleå tekniska universitet

2007 Guide för Guider. 71 sidor. Kompendium i Guidning och Interpretation. Luleå tekniska universitet

2007 Stuidiehandledning MEK100 Examensarbete Upplevelsekunskap C 10p Luleå tekniska universitet

2007. Definition av ämnesbeskrivning upplevelseproduktion. Institutionen för Musik och Media, Avdelningen för Medier och upplevelseproduktion, Luleå tekniska universitet. 

2007 Studiehandledning MEK115 Kreativitetsmanagement för medie- och upplevelseindustrin 5p, Luleå tekniska universitet

2006 Handledning för kursansvariga och huvudlärare inom utbildningen upplevelseproduktion, 15 sidor. Inst. för musik & medier, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandledning MEK040/U7001F, D-kurs examensarbete inom upplevelseproduktion 20p/30hp, 11 sidor studenthandledningm Inst. för musik och medier, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandledning MEK066/U0012F Vetenskapsmetodik för upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2006 Studiehandlening MEK067/U0011F Vetenskaplig fördjupning i upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005  Studiehandledning Didactics of NORTHERN landscapes. Artic Ecology. 13 sidor. Swedish Polar Reserach Secretariat & Dept of Educational Science, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK077/X0001F Vetandets grund 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK092 Story Telling inom medie- och upplevelseproduktion 5p, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK090 Service och värdskap inom upplevelseproduktion 5p, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK087/U0022F Turismkunskap för upplevelseproducenter 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Studiehandledning MEK091 Multikulturism och interkulturell kommunikation 5p, Luleå tekniska universitet

2004 Studiehandledning MEK038/U0011F Upplevelsekunskap – produktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2005 Mässgestalning i nya former.  Ett projekt i samverkan mellan universitet och företag. Mötesplats Upplevelseindustrin i Piteå.

2004 Studiehandledning MEK037 Upplevelsekunskap – produktionsmetodik 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2004 Kompendium i Presentationsteknik. 14 sidor. Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

2004 Att skriva inlämningsuppgift. 11 sidor. Akademiskt Mediecentrum,Musikhögskolan, Luleå tekniska universitet

2004 Policydokument för samverkan mellan upplevelseindustrin och studenter på utbildningen upplevelseproduktion 160p.  5 sidor. Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet

2003 Upplevelsebaserat lärande inom upplevelseproduktion. En reflektiv utvärdering av studenternas medverkan i Nolia höstmässa 2003. Akademisk Mediecentrum, Musikhögskolan i Piteå, LTuleå tekniska universitet.

2003 Studiehandledning MEK030 Tolkning, beskrivning, gestaltning för upplevelseproduktion 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK028/U0005F Upplevelsekunskap – fördjupning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK027 Kundrelationer och multikulturism 5p/7,5hp Luleå tekniska universitet

2003 Studiehandledning MEK025/U0004F Upplevelsekunskap marknad 5p/7,5hp Luleå tekniska universitet

2002 Studiehandledning MEK010 Kunskapsbyggande 2, vetenskapsmetodik 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2002 Studiehandledning MEK006/U0003F Upplevelsekunskap fördjupning 5p/7,5hp, Luleå tekniska universitet

2001 Gelter, H Lab-kompendium: Laborationshandledning i DNA kloning. 10 sidor.PÄN032. Den moderna biologin. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

2001 Ledarkompendium för Friluftsfrämjandet Luleå

2000 Gelter, H. Kompendium i Första hjälpen i skolan. 42 sidor. Inst. för Lärarutbildning,Luleå tekniska universitet

2000 Gelter, H. Kompendium i floristisk och herbarium. PÄN031 Natur- och Utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

2000 Gelter H. Sagan om Tjack! - en rödvingetrasts födelse, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet 

1999 Gelter H. Naturpedagogiska trädgården, en fysisk ute-labbmiljö och Internetresurs för naturkunskap, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H. Eko-äventyrsspel, Upplevelsebaserat lärande.  PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H. Kompendium i Klättringens didaktik. PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter, H.Kompendium: Lavar och lavinventering av luftföroreningar PÄN006. Naturstudier och friluftsliv. Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN043 Ekosofi och miljöundervisning, valbar/fristående 5p, Luleå tekniska universitet 

1999 Studiehandledning PÄN033 Biologi B:2,Djur i undervisning, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN033 Biologi B:2,Djur i undervisning, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN032 Biologi B:1,Den moderna biologin, valbar B-kurs Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN031 Natur- och utomhuspedagogik, valbar Fl/Fp/Gr/Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN028 Biologi B:4, Nordkalott - ekologi, valbar B-kurs, Gl. 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Studiehandledning PÄN027 Projekt Nepal, valbar Gl.B-kurs 5p, Luleå tekniska universitet

1999 Gelter. H. Website "Projekt Nepal" www.projektnepal.nu

1998 Kompendium Biologi - lärarresurs, Internet-resurs, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendiium Att lära sig fåglar, Internet-resurs; Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kurshemsidor Natur och biologi, Lärarutbildningen, Internet-resurs, Instr. för pedagogik och lärarutbildning, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendium: Svampdidaktik, PÄN012, Lägerskoleverksamhet, Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Kompendium Lägerverksamhet med skolklasser 10 sidor. PÄN012, Lägerskoleverksamhet, Natur- och utomhuspedagogik. Inst. för pedagogi och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN405 Människan, programkurs B-kurs Gl 20p*, Luleå tekniska universitet

1998 Kompendium Att konstruera kurshemsidor för Internet. 16 sidor. Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN617 Utomhuspedagogik, fristående kurs 10p, Luleå tekniska högskola

1998 Studiehandledning PÄN022 Fritiden och miljön, Fritidsvetarprogrammet i Skellefteå, 10p, Luleå tekniska högskola

1997, 1998 Fråga Forskare - mailbrevlåda för barn, Teknikens hus, Luleå

1997 Kompendium Muntlig presentation, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium Skriftlig presentation, Inst.för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium att presentera med poster, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Kompendium Att skriva laboratorierapport, Inst. för pedagogik och ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1997 Studiehandledning: PBL med hjälp av FirstClass, Luleåmodellen. 21 sidor. Inst. för Pedagogik och Ämnesdidaktik, Luleå tekniska högskola

1996 Studievägledning PÄN 006 Naturstudier och friluftsliv valbar Fl/Fp/Gr. 5p Luleå teknisk högskola

1995 Kursdokumentation Doktorandkurs Evolutionär genetik 5p,  Inst. för genetik, Uppsala Universitet

1994 Kursdokumentation Populationsgenetik och evolution 5p, Biologlinjen Uppsala o Stockholms Universitet

1990 Kompendium Datorkunskap för Genetiker. 213 sidor, Inst. för genetik. Uppsala universitet

Beställ eTT KOMPENDIUM

Är du intresserad av någon av mina kompendier som inte är länkade, kontaka mig så kan jag skicka dig en pappersvariant där sådan finns.

Adress: Lövgrundsvägen 93, 94141 Piteå
Besökadress: Studio Guide Natura, Renön, Piteå
Telefon: 070 6722109
contact (at) guide-natura.com